Oppgaver

Kontroll med hva som skal gjøres når og av hvem

På en oppgave legges det inn opplysninger som dato, klokkeslett, ansvarlig, oppgavebeskrivelse med mer. En oppgave kan knyttes til blant annet prosjekter, prosesser og risikohendelser.

I forbindelse med planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, avviksbehandling og arbeid med risikoreduserende tiltak er det behov for å ha oversikt og kontroll på oppgaver. I Landax-systemene finnes det en omfattende og fleksibel oppgavemodul. 

Andre produkter