Utstyr
set of construction tools on a black wall background

System for oversikt og håndtering av utstyr

De fleste bedrifter har en viss beholdning av utstyr, enten det er en firmabil, datamaskiner, brannslukningsapparat eller en hel flåte med bygningsverktøy. Kontroll på, og oppfølging av dette utstyret, er viktig for å sikre en effektiv arbeidsdag. Det er behov for et godt system for utstyrshåndtering.

Profesjonelt og fleksibelt

Utstyrsmodulen til Landax gir deg kontroll og dokumentasjon av utstyr og FDV. Utstyrsmodulen er et allsidig og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold. 


Styringssystem for utstyr og utlån


Styringssystem for registrering og full oversikt over utstyr

Vedlikehold og historikk

Med Landax sin utstyrsmodul kan bedriften din sørge for riktig vedlikehold til riktig tid, og hindre økonomisk tap på grunn av f.eks. bruk av arbeidstid på å lete etter utstyr, eller ved at du begår feil investeringer uten hensyn til utstyrs-historikk.  

Landax tilbyr en sky-basert, lett-håndterlig løsning for alle virksomheter som ønsker en mest mulig effektiv håndtering av sin utstyrsbeholdning.

Bruksområder

  • Få oversikt over utstyr og utstyrsplassering
  • Sortere, gruppere og filtere utstyret for rapportering
  • Sette en ansvarlig medarbeider på hvert utstyr
  • Ha oversikt over garanti- og utrangeringsavtaler
  • Knytte serviceavtaler og rapporter til utstyret
  • Holde kontroll på lagerstatus
  • Registrere utlån og datalogger
  • Legge inn bilag og andre økonomiske opplysninger
  • Registrere og følge opp planlagt vedlikehold og ettersyn
  • Legge inn repeterende oppgaver i tilknytning til utstyret


Styringssystem for utstyr og lagerstyring