Dashboard
Styringssystem for kvalitetsledelse

Oversiktlig system-dashbord

Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og andre digitale fremstillinger. Et dashbord kan settes opp med unikt innhold og data for de forskjellige brukergruppene i virksomheten.

Din forside i Landax

Dashbord-modulen i Landax benyttes som en forside for hele systemet. Her kan du legge inn viktige målinger, rapporter, snarveier, søkefelt og mye mer. Løsningen lar deg også opprette egendefinerte, tematiske dashbord for innsamling og visning av spesifikk informasjon.

Modulen til Landax leveres med flere ferdige dashbord-maler klare til bruk, og som enkelt kan justeres for å passe akkurat din virksomhet.


System-dashbord for styringssystemet Landax


Styringssystem for avvik og avvikshåndtering

Tilpass etter eget ønske

Et dashbord tillater et fleksibelt brukergrensesnitt ved at du kan tilpasse både innhold og struktur etter virksomhetens og de enkelte brukernes ønske. Det kan f.eks. settes opp med rapporter fra rapportmodulen, eller vise flytskjema fra prosessmodulen. Det er også mulig å eksportere dashbordet som en PDF eller som et bilde.

Tematisk Dashbord

Dashbord-modulen i Landax gjør det mulig for forskjellige grupper å benytte forskjellige dashbord ved oppstart. Det er også nyttig å legge inn egne tematiske dashbord hvor man samler informasjon om spesielle områder, som for eksempel avviksstatistikk, dokumentbehandling og prosjektoversikt. Denne funksjonaliteten brukes også på noen av Landax sine andre moduler, som prosjektmodulen. Dette lar deg tilpasse prosjektbildet til å vise det innholdet du ønsker.


Dashboard for smittevern i Landax


landax-devices-png

Landax Gadgets

Landax tilbyr flere ferdige løsninger kalt gadgets med systemdata som kan implementeres direkte på ditt dashbord. En gadget kan være en liste over avvik, oversikt over utstyr, lenker eller søkebokser. Gadgetene kan settes opp slik at de viser personlig tilpasset informasjon for hver bruker.