Sjekklister
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red, copy space

System for sjekklister

Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte. De er også et godt støtteverktøy for å kvalitetssikre produkter, tjenester, eksterne og interne prosesser, prosjekter og mye mer.

Dine digitale sjekklister

Landax tilbyr et eget verktøy for utarbeidelse og utfylling av sjekklister. Sjekklistene kan både fylles ut direkte i systemet og i appen, eller du kan skrive dem ut og besvare på papir.

Sjekklistemodulen til Landax kan knyttes til forskjellige typer avvik, utstyr, kompetanse, dokumenter, sykefravær med mer. Sjekklistene kan også spesifiseres i forhold til hvilke avvikstyper de er tilknyttet. Ved for eksempel et miljø-avvik, kan man i tillegg til å fylle ut avviksskjemaet, fylle ut en sjekkliste hvor man mer spesifikt kan beskrive hendelsen.


Styringssystem for sjekklister, IK, vernerunder og HMS


Styringssystem for opprettelse og utfylling av sjekklister

Mange bruksområder

Modulen blir også benyttet til å dokumentere opplæring ved ansettelser. Den ansatte kan for eksempel gå gjennom en ansettelsesprosedyre som inneholder opplæring og orientering innen forskjellige HMS-aspekter. Til slutt i denne prosedyren fyller den ansatte ut en sjekkliste hvor vedkommende kvitterer for de punktene som er gjennomgått.

Sjekklistemodulen er også godt utviklet i Landax sin APP, og kan benyttes både på mobil og nettbrett for å besvare sjekklister når du er på farten.

Lett tilgjengelig fra APP

Landax APP har god støtte for utfyllelse og oversikt over dine sjekklister. I appen har du også mulighet til å legge ved media-filer direkte; som bilder, video og lydopptak, samt dokumenter.

Det finnes også en funksjon for filtrering og sortering av sjekklistene, hvor du blant annet kan filtrere på ansvarlig, avdeling, dato, samt sortere på navn, nummer, dato for besvarelse med mer.


Styringssystem for avvik og avvikshåndtering i App

Sjekklister kan knyttes direkte til prosjekter, og fylles ut enten på nett eller i appen. I appen har du også mulighet til å bruke mobilens kamera for å dokumentere med bilder, video og lydopptak. Denne dokumentasjonen er linket opp mot sjekklisten, og blir også tilgjengelig i systemet på nett. Denne funksjonen er spesielt nyttig i SJA-arbeidet.