Samsvar
Hender til en eldre mann som blar i dokumenter. Til høyre for han ligger en dommerhammer

System for sertifisering og revisjon

Dersom din bedrift ønsker å bli sertifisert etter ISO-standardene, så stilles det ofte krav om en gjennomført samsvarsvurdering. Vurderingen sikrer at du overholder de kravene som er satt. En samsvarsvurdering er også nyttig for de virksomhetene som må forholde seg til andre standarder, konsesjoner, forskrifter og lignende.

Rask og total oversikt

Med samsvarsmodulen til Landax får du en rask og total oversikt over hvordan ditt kvalitetssystem samsvarer med kravene i de forskjellige standardene. Kravene kan også vises punkt for punkt, men beskrivelse av hvordan du samsvarer med krav fra standarder, lover, avtaler og deklarasjoner av forskjellig karakter.

Landax har samarbeidsavtale med SIS i Sverige.


Styringssystem for samsvar og sertifisering


System for samsvar og ISO

Henviser direkte til krav og punkter

Det er grunnleggende viktig for en virksomhet å ha oversikt over hvilke krav de skal overholde, og de må sikre seg at de faktisk overholder disse. Å dokumentere samsvar er også spesielt viktig når du skal vise til at du har god internkontroll.

Landax sin samsvarsmodul lar deg henvise til alle krav og punkter fra kvalitetsstandarden. Dersom du skal ISO-sertifiseres kan du legge in besvarelse på hvert punkt i standarden. Du kan også knytte dokumentasjon direkte til hvert kravpunkt.