Modul:

Risiko

En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

blank

System for risikoanalyser

En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

Identifiser og begrens risiko

Risikomodulen til Landax fungerer i henhold til beskrivelsen for ISO 31000, og er godt egnet til å identifisere og begrense risiko. Løsningen er dynamisk i forhold til risikotyper, og har blant annet støtte for FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og flere andre typer prosesser. Dette inkluderer også NSO, SJA, miljøforhold med mer.

Optimalisert for ditt bruk

Landax gir deg muligheten til å rapportere risiko både på foretaksnivå og på de spesialområder du har behov for – i det formatet du foretrekker. Modulen har gode rapporter på alt fra lokasjoner, utstyr og arbeidsflyt (prosesser), til avvik, oppgaver og prosjekt.

Løsningen kan optimaliseres for akkurat din virksomhet ved å sette opp egendefinerte akseptansenivåer, fargeindikasjoner og rapporter, samt flere andre parametere.

Risikorapporter på:

 • Ledelsesprosesser
 • Støtteprosesser
 • Arbeidsprosesser
 • Lokasjoner
 • Avvik
 • Utstyr
 • Dokumenter (f.eks. en avtale)
 • Prosjekter
 • Produkter
 • Kunder
 • Leverandører
 • Spesifikke oppgaver (SJA)
 • Produksjonslinjer (HACCP)


Landax gir deg brukervennlige rapporter i ønsket format.

Bruksområder

I risikomodulen kan du definere risiko for flere konsekvenstyper som:

 • Personskader
 • Miljø
 • Økonomi/materiell
 • Leveringsevne
 • Renommé

Risikomodulen kan også settes opp til å dekke miljøkonsekvensanalyse, med konsekvenstyper som for eksempel:

 • Avfall
 • Støy
 • Utslipp til luft
 • Utslipp til grunn
 • Utslipp til vann

 

Handlingsplan

For å redusere risikoen kan du legge inn en handlingsplan. Denne inneholder oppgaver som beskriver hva som bør gjøres, når det bør gjøres og hvem som er ansvarlig for å få gjennomført tiltakene. Når tiltakene er utført, kan man lage en ny vurdering av hendelsen, og legge den tidligere vurderingen i historikk. Etterhvert kan man se en historisk utvikling av risikobildet for den hendelsen.

 

Lokale vurderinger

I tillegg til en generell risikoanalyse er det mulig å lage lokale vurderinger. Risikoen for en identifisert hendelse kan være forskjellig mellom avdelinger og lokasjoner. Dette kan du dokumentere i Landax, ved å knytte en generell risikoanalyse til avdelingen/lokasjonen og deretter opprette en lokal vurdering.

 

Prøv Landax gratis

Ta styringssystemet ditt til et nytt nivå!
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.