Risiko
Risiko
Risk management matrix chart with pen and organizer book

System for risikoanalyser

Gjør risikoanalyse enkelt og effektivt. Sikre trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen, og ta vare på de ansatte, ved å anskaffe et digitalt  system for risikoanalyse til din bedrift


Prøv vårt system for risikoanalyse gratis

 

 

Hva er en risikoanalyse? 

En risikoanalyse defineres som en kontinuerlig analyse og kartlegging av potensielle problemer og farlige situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass.

En god risikoanalyse bidrar til en trygg arbeidsplass hvor risiko minimeres. 

Ettersom risikoanalyse er en kontinuerlig prosess er det viktig at en slik analyse gjennomføres grundig og har god dokumentasjon som også kan benyttes i ettertid. Dette kan gjennomføres ved hjelp av et godt system for risikoanalyse. 

Les mer om risikovurdering her

Fordeler med et digitalt system for risikoanalyser 

 • Identifisere og begrense risiko 
 • Godt dokumenterte risikoanalyser
 • Tilpass risikoanalysene til din bedrift 
 • Tilgang på en rekke risikorapporter 
 • Utforming av handlingsplaner
 • Gjør lokale vurderinger av risiko

Identifiser og begrens risiko

Risikomodulen til Landax fungerer i henhold til beskrivelsen for ISO 31000, og er godt egnet til å identifisere og begrense risiko. Løsningen er dynamisk i forhold til risikotyper, og har blant annet støtte for FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og flere andre typer prosesser. Dette inkluderer også NSO, SJA, miljøforhold med mer.


Styringssystem for risiko og ROS-analyse


Styringssystem for risikoanalyser og sårbarhetsanalyse ROS

Optimalisert til din risikoanalyse

Du kan tilpasse vårt system for risikoanalyse slik at det passer din virksomhet. Landax gir deg muligheten til å rapportere risiko både på foretaksnivå og på de spesialområder du har behov for – i det formatet du foretrekker. Modulene for risikoanalyse har gode rapporter på alt fra lokasjoner, utstyr og arbeidsflyt (prosesser), til avvik, oppgaver og prosjekt.

Løsningen kan optimaliseres for akkurat din virksomhet ved å sette opp egendefinerte akseptansenivåer, fargeindikasjoner og rapporter, samt flere andre parametere.

Risikorapporter på:

 • Ledelsesprosesser
 • Støtteprosesser
 • Arbeidsprosesser
 • Lokasjoner
 • Avvik
 • Utstyr
 • Dokumenter (f.eks. en avtale)
 • Prosjekter
 • Produkter
 • Kunder
 • Leverandører
 • Spesifikke oppgaver (SJA)
 • Produksjonslinjer (HACCP)


Landax gir deg brukervennlige rapporter i ønsket format.


Styringssystem for risiko- og sårbarhetsanalyse ROS

Bruksområder

I risikomodulen kan du definere risiko for flere konsekvenstyper som:

 • Personskader
 • Miljø
 • Økonomi/materiell
 • Leveringsevne
 • Renommé

Risikomodulen kan også settes opp til å dekke miljøkonsekvensanalyse, med konsekvenstyper som for eksempel:

 • Avfall
 • Støy
 • Utslipp til luft
 • Utslipp til grunn
 • Utslipp til vann

 

Handlingsplan

For å redusere risikoen kan du legge inn en handlingsplan. Denne inneholder oppgaver som beskriver hva som bør gjøres, når det bør gjøres og hvem som er ansvarlig for å få gjennomført tiltakene. Når tiltakene er utført, kan man lage en ny vurdering av hendelsen, og legge den tidligere vurderingen i historikk. Etterhvert kan man se en historisk utvikling av risikobildet for den hendelsen.

 

Lokale vurderinger

I tillegg til en generell risikoanalyse er det mulig å lage lokale vurderinger. Risikoen for en identifisert hendelse kan være forskjellig mellom avdelinger og lokasjoner. Dette kan du dokumentere i Landax, ved å knytte en generell risikoanalyse til avdelingen/lokasjonen og deretter opprette en lokal vurdering.

Prøv Landax gratis

Ta styringssystemet ditt til et nytt nivå!
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.