Protokoll
En gruppe forretningsfolk som holder møte

System for protokoller, referat og revisjoner

Møtereferater er et viktig verktøy for alle virksomheter som ønsker å ha gode møterutiner. Det bør skrives et referat eller en protokoll fra alle møter for å ivareta krav om dokumentasjon, samt effektivisere oppfølgingen av aksjoner etter møtene. Protokoller kan også benyttes som et verdifullt verktøy til å gjennomføre revisjoner i henhold til ISO-krav.

Dokumentasjon og distribusjon

Landax tilbyr en egen løsning for håndtering av møteprotokoller. Formålet er å ha god orden og funksjonalitet på dokumentasjon og distribusjon av møter og revisjoner. Både saker og hele protokollen kan varsles og sendes automatisk til registrerte deltagere og ansvarlige.


Styringssystem for protokoller, referater og møtebok


Styringssystem for protokoller, referater og møtebok

Egendefinert oppsett og signering

Modulen kan brukes til å opprette en audit (revisjon, møte eller lignende). Protokollene inneholder først og fremst saker, men du kan også la en protokoll være representert ved et dokument.

Du får mulighet til å legge inn informasjon om for eksempel ansvarlig, deltakere, lokasjon og dato. Du kan selv definere oppsettet av informasjonen – det vil si at man kan ha et oppsett for f.eks. internrevisjon og et annet for vernerunder. Protokoller kan også signeres direkte i systemet.

Mange nyttige funksjoner

Protokollmodulen til Landax egner seg også godt til planlegging av møter frem i tid på forskjellige områder, som for eksempel kvalitet, HMS, AMU, styremøter, arbeidsmøter osv.

  • Søk i gamle protokoller og arkiverte saker
  • Benytt ferdigstilte maler for forskjellig møtetyper
  • Definer en sak som et avvik for videre behandling i avvikssystemet
  • Registrer og knytt til frist, dato for ferdigstillelse, ansvarlig, beslutning, dokumentvedlegg m.m.
  • Send sakene på e-post direkte fra Landax-systemet
  • Kopier hele protokoller og bruk dem som grunnlag for en ny

Young business people are discussing together a new startup project. A glowing light bulb as a new idea.