Prosesser
Businesswoman drawing flowchart, business process concept on grey background.

Hold styr på bedriftens prosesser

Et ledelsessystem for kvalitet baserer seg på virksomhetens prosesser, og hvordan disse blir styrt for å levere tilfredsstillende produkter og tjenester til kundene. Gode prosesser er derfor helt avgjørende for din bedrifts resultater og suksess.


Test vår modul for prosesser gratis


Styringssystem for kvalitetsledelse

Et komplett system

Landax sine moduler for avvik, dokumenter, risikoanalyse, sjekklister, notater, samt flere andre, er nært knyttet til prosesser og arbeidsflyt-dokumentasjon.

Prosessmodulen kan benyttes til å utforme:

  • Grafisk presentasjon av prosedyrer (prosesskart)
  • Organisasjonskart
  • Dokumentportal
  • Arbeidsflytkart

Dokumentér alle prosesser

Prosessmodulen til Landax lar deg dokumentere alle virksomhetens prosesser i ett system. Dette gir deg et godt og oversiktlig grunnlag for å vurdere om prosessene oppfyller målkrav eller ikke.

En prosess består gjerne av flere arbeidsflyter. Prosessmodulen sørger for en total oversikt over alle virksomhetens arbeidsflyter, med mulighet for versjonsstyring.


Styringssystem for prosesser og arbeidsflyt


Styringssystem for prosesser og arbeidsflyt

Dynamiske prosess-flytkart

Med Landax kan du benytte prosessmodulen til å tegne og utarbeide en visuell modell over prosessene. I flytkartene kan du legge inn prosesser og knytte til personer, dokumenter, bilder og andre opplysninger. Dette gir deg mulighet til å lage en godt utarbeidet prosessbeskrivelse.

Landax_Prosesser

Prosessbeskrivelse og flytkart

Flytkartet kan kobles mot en fullstendig prosessbeskrivelse med risikoanalyser og versjoner. Modulen er sky-basert, og du jobber med kartene/modellene direkte i nettleseren.

Prosessorientert ledelse

Ved bruk av Landax kan du i tillegg bidra til å redusere arbeidsmiljøproblem, da disse ofte oppstår på grunn av dårlig gjennomførte prosesser.

Ledelse kan defineres som kunsten å lede mennesker gjennom arbeidsprosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse, medvirkning og resultater.

Test Landax sitt system for prosesser gratis 

Få kontroll på prosesser i dag ved hjelp av vårt system for prosesser. Du kan teste en demo av systemet helt gratis.