Modul:

Prosesser

Dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur er en sentral del i de fleste ISO-standarder som omhandler ledelse, og prosessmodulen til Landax gir deg de verktøyene du trenger for å lykkes med akkurat dette.

blank

Hold styr på bedriftens prosesser

Et ledelsessystem for kvalitet baserer seg på virksomhetens prosesser, og hvordan disse blir styrt for å levere tilfredsstillende produkter og tjenester til kundene. Gode prosesser er derfor helt avgjørende for din bedrifts resultater og suksess.

Dokumentér alle prosesser

Prosessmodulen til Landax lar deg dokumentere alle virksomhetens prosesser i ett system. Dette gir deg et godt og oversiktlig grunnlag for å vurdere om prosessene oppfyller målkrav eller ikke.

En prosess består gjerne av flere arbeidsflyter. Prosessmodulen sørger for en total oversikt over alle virksomhetens arbeidsflyter, med mulighet for versjonsstyring.

Dynamiske flytkart

Med Landax kan du benytte prosessmodulen til å tegne og utarbeide en visuell modell over prosessene. I flytkartene kan du legge inn prosesser og knytte til personer, dokumenter, bilder og andre opplysninger.

Flytkartet kan kobles mot en fullstendig prosessbeskrivelse med risikoanalyser og versjoner. Modulen er sky-basert, og du jobber med kartene/modellene direkte i nettleseren.

Et komplett system

Landax sine moduler for avvik, dokumenter, risikoanalyse, sjekklister, notater, samt flere andre, er nært knyttet til prosesser og arbeidsflyt-dokumentasjon.

Prosessmodulen kan benyttes til å utforme:

  • Grafisk presentasjon av prosedyrer
  • Organisasjonskart
  • Dokumentportal
  • Arbeidsflytkart
Landax_Prosesser

Prosessorientert ledelse

Ved bruk av Landax kan du i tillegg bidra til å redusere arbeidsmiljøproblem, da disse ofte oppstår på grunn av dårlig gjennomførte prosesser.

Ledelse kan defineres som kunsten å lede mennesker gjennom arbeidsprosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse, medvirkning og resultater.