Oppgaver
To kollegaer ser ned på Ipad mens de står ved siden av en glassvegg med post it lapper

System for oppgavebehandling

Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift. Et godt verktøy for oppgavehåndtering vil derfor være avgjørende for at virksomheten skal være vellykket, samtidig som det bidrar til å oppfylle ISO-krav om internkontroll.

Effektiv og sikker håndtering

Hvordan oppgaver håndteres er viktig for effektivitet, sikkerhet og kvalitet på arbeidet som gjøres. Landax har derfor lagt til rette for at du enkelt skal kunne følge opp virksomhetens gjøremål og aktiviteter ved hjelp av automatiske påminnelser, oversiktlige skjemaer og dashboard, og gode rapporter.


Styringssystem for oppgavehåndtering


Styringssystem for registrering av oppgaver

Planlegg på detaljnivå

Oppgavemodulen til Landax hjelper deg med planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, avviksbehandling og arbeid med risikoreduserende tiltak. Modulen er godt tilrettelagt for å håndtere store mengder informasjon i en god struktur.

Landax gir deg også muligheten til å registrere data som ansvarlig, dato, tid, notater og mye mer på hver enkelt oppgave. Du kan også opprette egne deloppgaver, samt definere type og kategori.

Integrert i hele systemet

Oppgavemodulen er godt integrert med store deler av Landax-systemet; med sine over 30 moduler og funksjoner. Modulen er også tilgjengelig fra Landax APP på din smarttelefon eller nettbrett.


Styringssystem for kvalitetsledelse

Alle oppgaver i Landax kan administreres fra Dashboard eller i oppgavemodulen. Oppgavene vil også være tilgjengelig i andre relevante moduler i Landax-systemet, og kan opptre under forskjellig navn avhengig av kategori og type.

Eksempel på typer

  • Risikotiltak i risikomodulen
  • Avvikstiltak i avviksmodulen
  • Ordre på foretaksnivå

 

APP

Både registrering og håndtering av oppgaver er støttet i Landax APP, og det er lagt til rette for at oppgavetyper kan konfigureres etter eget behov (felter, faner og saksflyt). Appen gir deg en god oversikt over data og dokumentasjon som er tilknyttet oppgavene. Dette inkluderer sjekklister, dokumenter, media, deltakere, avvik og oppgaver.

Landax App gir deg en optimalisert opplevelse med et egendefinert oppsett som kun viser den informasjonen som er relevant for deg. Denne informasjonen kan deretter redigeres direkte i appen.Ved å bruke appen kan du også dokumentere direkte med bilder, video og lydopptak fra din smarttelefon eller nettbrett.

Appen lar deg laste ned, enten lokalt eller til en sky-basert lagring, alle dokumenter som er knyttet til oppgavene dine. Landax APP har også en funksjon for å åpne og lese avvik knyttet til oppgaven, samt redigere disse direkte.

Avvik Mockup 2 2022 Bonzer SEO