Medarbeidere
Medarbeidere
image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Oversikt over medarbeidere

Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon osv., vil ha nytte av et dedikert system for dette.

Tilpasses ditt behov

Landax tilbyr en løsning som enkelt kan tilpasses både små og store virksomheter. Modulen gir deg mulighet til å registrere alle ansatte i din bedrift med kontaktinformasjon, lokasjon, avdeling, rolle m.m. Du kan også knytte til merkelapper, dokumenter og kompetanse.


Styringssystem for registrering av medarbeidere og ansatte


Styringssystem for registrering av medarbeidere og ansatte

Full oversikt og mange muligheter

Medarbeidermodulen til Landax gir deg også full oversikt over alle oppgaver, brukergrupper, utstyr og prosjekter knyttet til hver enkelt medarbeider. Du kan registrere innleid arbeidskraft, samt sette ansatte som inaktive ved f.eks. arbeidsslutt, sykdom o.l.

Modulen ivaretar HR ved at du blant annet kan registrere informasjon om pårørende og erstatter/vikar, dokumentasjon på forsikringer, CV og lønnsforhold med mer. Du kan også velge å sette medarbeidere som inaktive når de avslutter sitt arbeidsforhold.

Egendefinert rettighetsoppsett

Modulen gir deg en liste over medarbeidere som inneholder informasjon som navn, kontaktinformasjon og merkelapper. Du får raskt oversikt over om det er knyttet til kompetanse, oppgaver, utstyr osv. ved hjelp av ikoner. Du kan også filtrere og søke i listen.

Landax-systemet tildeler rettigheter ved bruk av rettighetsgrupper. Disse gruppene og deres rettighetsoppsett kan konfigureres av systemadministrator etter eget ønske.


Styringssystem for registrering av medarbeidere og ansatte

Medarbeidermodulen er i tillegg til å være et ansattregister også et brukerregister, da alle brukere må registreres som medarbeidere i systemet.

Medarbeiderskjemaet består av flere faner

 • Grupper og rettigheter
 • Spesifikasjoner
 • Dokumenter
 • Oppgaver
 • Avvik
 • Kompetanse
 • Sjekklister
 • Prosjekter
 • Deltaker
 • Utstyr
 • Utstyrs-utlån
 • Distribusjon

Medarbeidernes kompetanse kan registreres og følges opp i Landax sitt kompetanseregister. Registeret gir deg fortløpende oversikt over status på gyldig, planlagt og utgått kompetanse. Kompetansen kan sorteres og filtreres, og vil være tilgjengelig i flere av de andre modulene i Landax. For eksempel er det mulig å velge deltakere til et prosjekt basert på deres kompetanse.

Landax sin utstyrsoversikt viser alt utstyr som er knyttet til medarbeideren. Dette kan være utstyr som firmabil, mobiltelefon, datamaskin osv. Utstyret kan enkelt registreres med informasjon om produksjons-, kjøps- og garantidato, samt serienummer, leverandør og mye mer.