Lokasjoner
View of a Businessman holding a 3d rendering pin holder on a map

System for lokasjoner

Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften.

Strukturér dine lokasjoner

Landax-systemet tilbyr et lokasjonsverktøy som kan benyttes til å strukturere og organisere alle fysiske lokasjoner tilknyttet din virksomhet.

En lokasjon skilles fra en avdeling ved at lokasjoner er fysiske plasseringer. En avdeling derimot kan f.eks. betegnes som administrasjon, salg, logistikk, lager osv. Til disse registreringene kan du benytte Landax sitt eget avdelingsverktøy.


Styringssystem for lokasjoner


landax-devices-png

Dashbord og rapporter

Lokasjonsmodulen til Landax samler automatisk inn all informasjon som er registrert på lokasjon i de andre modulene, og legger dette på et dashbord. Du får dermed gode rapporter knyttet til områder som avvik, dokumenter, utstyr, risiko, oppgaver med mer.