Leverandører
Kunde signerer papirer for å få pakken sin overlevert fra en postmann

System for oversikt over leverandører

Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Fullstendig oversikt

Landax tilbyr en egen leverandørmodul som er spesielt verdifull for bedrifter som er avhengig av leverandører for selv å kunne levere sine varer og tjenester. Modulen egner seg særlig godt i forbindelse med leverandørkontroll, risikoanalysering av leverandører, godkjenning og løpende revisjon.


Styringssystem for leverandører


Styringssystem for leverandører

Leverandørkontroll

Leverandørmodulen kan benyttes både til innkjøpsprosessen og leverandørkontroll; som er noe av det viktigste for en bedrift. På samme måte som CRM-modulen tar seg av forskjellige forhold rundt inntekter, så fungerer leverandør-modulen som et hjelpemiddel i forhold til kostnadsbildet rundt leverandører.

Varsling og revisjon av avtaler

Landax kan tilby gode løsninger og tilpasning av egenskaper for både små og store virksomheter. Modulen inkluderer i tillegg orden på avtaler, samt varsling om revisjon av avtaler.


Styringssystem for leverandører og avtaler