Kompetanse
Hand with marker writing, Skill concept. White background.

Modul for oversikt over kompetanse

Kompetansekartlegging gir deg en lett tilgjengelig oversikt over bedriftens sertifikater og kompetanse. Dette bidrar til at bedriften raskt får avklart hvilke ressurser som kan sette til forskjellige prosjekter, og hvilken kompetanse som eventuelt er behov for.

Et oversiktlig system

Med Landax sin kompetansemodul kan hele organisasjonens kompetanse samles og organiseres på ett sted. Du kan enkelt registrere og følge opp både gjeldende, planlagt og utgått kompetanse og sertifikater. Du kan også registrere fremtidige kompetansebehov.


Styringssystem for kompetanse


Styringssystem for kartlegging av kompetanse

Registrer – Behandle – Følg opp

Kompetansemodulen gir deg raskt og enkelt en fullstendig oversikt over all kompetanse både på organisasjons- og individnivå. Modulen lar deg også sortere og filtrere på forskjellige faktorer som avdeling, gruppe, prosess, prosjekt, lokasjon, status og mye mer.

Du kan registrere kompetanse på medarbeidere, kunder, leverandører og andre kontaktpersoner. Dette dekker blant annet adgangsbevis, kompetansebevis, rammeavtaler og nødvendige sertifikater.

Dokumentasjon og varsling

Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse, med mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav. Landax åpner også for å knytte til sjekklister og notater, samt distribuere informasjonen direkte via systemets innebygde e-posttjeneste.

For å forenkle arbeidet ytterligere kan du sette opp varslinger som en del av planleggingen rundt hvilke kurs og kvalifikasjoner de ansatte må følge opp. Varslinger gjøres også på sertifiseringer som trenger fornyelse.

Calendar and clock icon. Calendar date deadline notification. Appointment, schedule, important date. Time and date. Deadline on a calendar, event notification. Event reminder scheduled on agenda
GAP

GAP-analyse og matriser

GAP-ANALYSE kan gjennomføres ved å sette opp kompetansekrav/behov og koble dette opp mot ansatte, leverandører eller kunder. Deretter får du enkelt oversikt over eventuelle mangler i kompetansebehovet i bedriften. Dette vil vises som kompetansebehov i kompetanseoversikten.

Kompetansematrisen til Landax gir deg oversikt over hvem som har hvilken kompetansetype. Her vil du tydelig se status på hver kompetanse, samtidig som det er mulig å registrere ny kompetanse direkte fra matrisen. Matrisen kan filtreres, endre retning (person/type), og eksporteres til Excel.