Fravær
We have troubles. Troubled caring mother calling a doctor while her sick daughter lyign on the couch in the background

System for fraværsføring og oppfølging

Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Maler for oppfølging

Landax tilbyr en enkel, sky-basert løsning for registrering, behandling og oppfølging av fravær. Modulen leveres også med ferdige maler for oppfølging av langtidssykemelding, samt mulighet for å redigere disse etter eget ønske.


Styringssystem for registrering og oppfølging av fravær


Styringssystem for registrering og håndtering av fravær

Dokumentasjon og varsling

Få fullstendig oversikt over virksomhetens fravær med kalendervisningen. Løsningen åpner også for automatisk e-postvarsling, samt mulighet for å knytte til dokumentasjon, beskrivelse, årsak, ansvarspersoner m.m. Fraværsmodulen kan enkelt innlemmes med Landax sine andre moduler for avviksbehandling, ferie og timeregistrering.