Beredskap
Fireman holding a walkie-talkie

System for beredskap

De fleste bedrifter vil kunne oppleve en viss trygghet ved å ha et system for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik. Hvert sekund i en beredskapssituasjon, krise eller øvelse er viktig, og kan være helt avgjørende for resultatet. Derfor må antall operasjoner man skal utføre være få og enkle.

Effektiv og brukervennlig

Beredskapsmodulen til Landax tilbyr en brukervennlig og effektiv løsning som hjelper deg å varsle dine beredskaps-team og ta raske beslutninger ved kritiske hendelser.


Styringssystem for beredskap og beredskapshåndtering


Styringssystem for beredskap og brann

Alarm og varslinger

Modulen gir deg god kontroll under pågående beredskapssituasjoner. Den lar deg både sende varslinger og aktivere alarmer, og gir mottakerne mulighet til å respondere med forhåndsdefinerte statuser og egendefinerte kommentarer.

Personer uten egen tilgang til Landax kan varsles via SMS eller e-post, og får mulighet til å besvare alarmen via en link. 

Tilpass etter eget behov

Løsningen lar deg i tillegg sende forhåndsdefinerte tekster og eventuell dokumentasjon til både nøkkelpersoner og andre involverte. Alle parter som er registrert i Landax-systemet kan varsles – både interne ansatte, og eksterne personer som kunder, leverandører osv. Tekster og personer kan enkelt tilpasses ved utsendelse.

Beredskapsmodulen gir deg også tilgang til historiske rapporter og varslingsloggen, og har en unik funksjon for å LIVE-overvåke pågående situasjoner.


Styringssystem for beredskap, varsling, brann og redning


Styringssystem for beredskap og varsling i App

Full kontroll fra APP

Beredskapssystemet er lett tilgjengelig overalt ved å benytte Landax APP. Her får du alle nødvendige funksjoner for å aktivere alarm/sende varsling, overvåke kritiske situasjoner, rapportere, samt deaktivere alarmen. Du får også en god oversikt over status på alle besvarelser.

Du kan benytte beredskapsmodulen i Landax til både til prosedyre- og planverk, rolledokumentasjon, modellering av varslingsgrupper, operasjonsdokumentasjon (operasjonslogger) og samsvarsdokumentasjon.

Eksempel på egenskaper

  • Varsling og mobilisering via SMS, E-post og APP
  • Tilbakemeldinger og status
  • Planverk som kan revideres
  • Forhåndsdefinerte varslinger

Operasjon og meldinger

Beredskapsmodulen til Landax kan benyttes til å registrere en rekke hendelsestyper; for eksempel en brannøvelse eller gasslekkasje. Til hver type hører det til flere meldingslogger som fokusområde, situasjonsbeskrivelse, spesialinformasjon og media. Du kan legge til egne meldinger, eller hente dem automatisk fra tiltaks- og varslingsplanen.

Landax APP

Landax APP har god støtte for håndtering av alarmer og varslinger i forbindelse med beredskap. Ved å bruke appen får du tilgang til å se vedlagt dokumentasjon for varslingene, ringe opp overordnet personale og besvare varslingen. Du får også tilgang til alle historiske varslinger som du tidligere har deltatt i.

Administratorer har full oversikt over, og kontroll på, alarmer og varslinger – både fra det nettbaserte systemet og appen. Det er også mulig å sette status på personer som ikke får gjort dette selv, og å se historikk over varslinger med en fullstendig oversikt over deltakere.

Alarm- og varslingsgrupper

Alarmgrupper benyttes for å aktivere alarmer som må besvares og avsluttes. Alarmer indikeres med rød farge i APP. Varslingsgrupper brukes for å sende ut varslinger som mottakerne kan velge å besvare. Dette er ikke en pågående alarm, men kun en varsling som sendes ut. Varslinger indikeres med blå farge i APP.