Avviksbehandling
Close up view on hand of business woman stopping falling blocks on table

Avviksbehandling med Landax

Avviksbehandling er en viktig del av internkontroll- og forbedringsarbeidet. I denne prosessen skal du identifisere hvilken uønsket hendelse som har skjedd, og hvorfor. Når dette er rapportert gir det deg mulighet til å rette opp avviket, og hindre at det gjentar seg.


Prøv vårt avvikssystem gratis her

Dette får du med et digitalt avvikssystem:

  • Dynamiske typer, kategorier og fokus notater og dialog i skjema
  • Tilknyttede risikoanalyser
  • Gode oppfølgingsfunksjoner
  • Rapportering m. analyseverktøy
  • Verifisering av tiltak
  • Tiltak i forskjellige kategorier
  • God støtte for bildehåndtering
  • Støtte for iso-baserte standarder for ledelse
  • Økonomisk konsekvens

Et komplett system for avvikshåndtering

Med Landax sin modul for avvikshåndtering får du tilgang til et komplett avvikssystem for registrering, behandling og videre oppfølging av avvik. Landax optimaliserer og forenkler avviksbehandlingen ved å tilby funksjoner som prioritering, skille mellom enkle og komplekse hendelser, avvikstyper med egendefinerte skjemaoppsett, og mye mer

Dashboard Mockup 11 2023 Louise Gilbu

Rapporter og analyser av avvik

Landax legger også til rette for at du kan hente ut kombinatoriske rapporter basert på alle registreringer, inkludert økonomiske konsekvenser. I tillegg til dette er både konsekvensanalyser og rapportering på disse inkludert i avvikssystemet.

Tilgjengelig i APP

For å gjøre avvikshåndteringen lett tilgjengelig for hele bedriften, tilbyr vi registrering og dokumentasjon via vår APP. Bruk mobilens kamera til å dokumentere direkte med bilder, eller legg ved lydfiler, video og andre vedlegg. Appen er optimalisert for både iOS og Android, og fungerer også når din smarttelefon befinner seg i områder uten dekning.

Landax APP newdesign 3 3000px LQ 2023 Louise Gilbu

Funksjoner i avviksmodellen

Registrering og rapportering

Alt som kan og bør registreres for å bli bedre og hindre gjentagelse, kan registreres i avviksmodulen. Systemet inneholder mange funksjoner i forbindelse med både registrering og rapportering. Modulen kan skille mellom enkle og komplekse typer hendelser.

Egendefinerte skjematyper

Forskjellige typer avvik krever forskjellige opplysninger. Et HMS-avvik bør bestå av andre typer opplysninger enn for eksempel et produksjonsavvik. I Landax har du muligheten til å lage egne, typebaserte skjemaoppsett for avvik. Her kan du spesifisere kategori, fokusområde, lokasjon og avdeling, samt prosess, utstyr og mye mer.

Klassifisering

Du har kanskje behov for klassifisere avviket etter alvorlighetsgrad. Et avvik kan ha forskjellige konsekvenser for personer, ytre miljø og økonomi. Dette ligger det godt til rette for på avvikskortet. Du kan også bruke disse opplysnigene i risikomodulen.

Følge-avvik

I blant kan det være behov for å registrere en ny hendelse i kjølvannet av behandling av avvik. I avviksmodulen kan du ved lukking av et avvik, gå rett på registrering av et nytt avvik, som tar utgangspunkt i det avviket du står på.

Informere om avviket

Du har alltid mulighet for å sende avvikskortet per e-post til hvem som måtte ha interesse av å få vite om avviket, enten de bare skal være informert eller om de skal bidra i forbindelse med avviksbehandlingen.

Avvikssystem i kombinasjon med andre systemer

Landax sitt avvikssystem kan benyttes i sammenheng med både kvalitetsarbeid, HMS, revisjon og internkontroll. Systemet er spesielt nyttig i forbindelse med risikovurderinger og analyser.

Landax hjelper deg å holde orden på alt fra strakstiltak og forebyggende tiltak, til økonomiske konsekvenser. Du kan også opprette og koble risikohendelser direkte fra et avvik. Fleksibiliteten til avviksverktøyet gjør det også nyttig for deg som behandler endringsordre, gjennomfører mindre beredskapsøvelser, og flere andre spesialhendelser.

FAQ

Hva er avviksbehandling?

Et avvik kan defineres som et produkt, en tjeneste eller oppgave som ikke har blitt som planlagt, også kalt en uønsket hendelse. Avviksbehandling handler dermed om hvordan et avvik håndteres. Dette innebærer å definere hvilke avvik som har oppstått, samt rapportere på hvorfor det har skjedd, og deretter følge opp og gjøre tiltak for å hindre gjentakelse.

En avviksbehandling bidrar til å rette opp i avviket og sørge for at det ikke skjer igjen.

Hvorfor bruke et digitalt avvikssystem?

Det finnes flere gode grunner til hvorfor du bør bruke et digitalt avvikssystem. Først og fremst er et avvikssystem til stor hjelp når det kommer til avviksbehandling, uønskede hendelser, risiko og forbedringer.

I tillegg er alle virksomheter lovpålagt å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.

Hvem passer avvikssystemet for?

Alle virksomheter er lovpålagt å ha rutiner for avviksbehandling, derfor kan alle virksomheter dra nytte av et avvikssystem. Vårt avvikssystem kan brukes av både små og store bedrifter.