Modul:

Avviksbehandling

Avviksmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.

blank

Avviksbehandling med Landax

Avviksbehandling er en viktig del av internkontroll- og forbedringsarbeidet. I denne prosessen skal du identifisere hvilken uønsket hendelse som har skjedd, og hvorfor. Når dette er rapportert gir det deg mulighet til å rette opp avviket, og hindre at det gjentar seg.

Et komplett system

Med avviksverktøyet til Landax får du tilgang til et komplett system for registrering, behandling og videre oppfølging av avvik. Vi optimaliserer og forenkler avviksarbeidet ved å tilby funksjoner som prioritering, skille mellom enkle og komplekse hendelser, avvikstyper med egendefinerte skjemaoppsett, og mye mer.

Rapporter og analyser

Landax legger også til rette for at du kan hente ut kombinatoriske rapporter basert på alle registreringer, inkludert økonomiske konsekvenser. I tillegg til dette er både konsekvensanalyser og rapportering på disse inkludert i avvikssystemet.

Tilgjengelig i APP

For å gjøre avviksarbeidet lett tilgjengelig for hele bedriften, tilbyr vi registrering og dokumentasjon via vår APP. Bruk mobilens kamera til å dokumentere direkte med bilder, eller legg ved lydfiler og andre vedlegg. Appen er optimalisert for både iOS og Android, og fungerer også når din smarttelefon befinner seg i områder uten dekning. 

 

Landax sitt avvikssystem kan benyttes i sammenheng med både kvalitetsarbeid, HMS, revisjon og internkontroll. Systemet er spesielt nyttig i forbindelse med risikovurderinger og analyser.

Landax hjelper deg å holde orden på alt fra strakstiltak og forebyggende tiltak, til økonomiske konsekvenser. Du kan også opprette og koble risikohendelser direkte fra et avvik. Fleksibiliteten til avviksverktøyet gjør det også nyttig for deg som behandler endringsordre, gjennomfører mindre beredskapsøvelser, og flere andre spesialhendelser

 

Funksjoner i avviksmodulen

  • Dynamiske typer, kategorier og fokus notater og dialog i skjema
  • Tilknyttede risikoanalyser
  • Gode oppfølgingsfunksjoner
  • Rapportering m. analyseverktøy
  • Verifisering av tiltak
  • Tiltak i forskjellige kategorier
  • God støtte for bildehåndtering
  • Støtte for iso-baserte standarder for ledelse
  • Økonomisk konsekvens

Registrering og rapportering

Alt som kan og bør registreres for å bli bedre, kan registreres i avviksmodulen. Systemet inneholder mange funksjoner i forbindelse med både registrering og rapportering. Modulen kan skille mellom enkle og komplekse typer hendelser.

Egendefinerte skjematyper

Forskjellige typer avvik krever forskjellige opplysninger. Et HMS-avvik bør bestå av andre typer opplysninger enn for eksempel et produksjonsavvik. I Landax har du muligheten til å lage egne, typebaserte skjemaoppsett for avvik. Her kan du spesifisere kategori, fokusområde, lokasjon og avdeling, samt prosess, utstyr og mye mer.

Klassifisering

Du har kanskje behov for klassifisere avviket etter alvorlighetsgrad. Et avvik kan ha forskjellige konsekvenser for personer, ytre miljø og økonomi. Dette ligger det godt til rette for på avvikskortet. Du kan også bruke disse opplysnigene i risikomodulen.

Følge-avvik

I blant kan det være behov for å registrere en ny hendelse i kjølvannet av behandling av avvik. I avviksmodulen kan du ved lukking av et avvik, gå rett på registrering av et nytt avvik, som tar utgangspunkt i det avviket du står på.

Informere om avviket

Du har alltid mulighet for å sende avvikskortet per e-post til hvem som måtte ha interesse av å få vite om avviket, enten de bare skal være informert eller om de skal bidra i forbindelse med avviksbehandlingen.