Modul:

Avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

blank

Få struktur og orden på bedriftens avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

God struktur og oversikt

Landax tilbyr deg et avdelingsverktøy som kan benyttes til å strukturere og organisere alle avdelinger tilknyttet din virksomhet.

Avdelinger og lokasjoner

En avdeling kan betegnes som for eksempel administrasjon, utvikling og drift, salg og markedsføring, lager osv. Flere forskjellige avdelinger kan oppholde seg på samme lokasjon, eller være uavhengig av lokasjoner. Landax tilbyr også et eget verktøy for fysiske lokasjoner.

Dynamisk system

Strukturen du oppretter i avdelingsmodulen vil kunne benyttes gjennom hele Landax-systemet, og kobles mot alt fra avvik og oppgaver til prosjekt og ferie.