Avdelinger
Avdelinger
The spread of ideas through a network of people. Leader and leadership. The rapid dissemination of information and reaction of society. Collaboration and cooperation with followers to achieve goals.

Få struktur og orden på bedriftens avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

God struktur og oversikt

Landax tilbyr deg et avdelingsverktøy som kan benyttes til å strukturere og organisere alle avdelinger tilknyttet din virksomhet.

En avdeling kan betegnes som for eksempel administrasjon, utvikling og drift, salg og markedsføring, lager osv. Flere forskjellige avdelinger kan oppholde seg på samme lokasjon, eller være uavhengig av lokasjoner. Avdelingene kan også bli tildelt egne logoer eller ikoner, som blant annet kan legges til som flettefelt i dokumentasjon. Landax tilbyr også et eget verktøy for fysiske lokasjoner.


Styringssystem for avdelinger og lokasjoner


Styringssystem for avdelinger og lokasjoner

Egendefinert oppsett og data

Med avdelingsmodulen til Landax kan du knytte til informasjon som navn, lokasjon, avdelingsansvarlig osv. Du kan også registrere hvem som er ansvarlig for utstyr, oppgaver og avvik i avdelingen, og knytte et eget oppstartsdashbord til hver enkelt avdeling. I tillegg kan det registreres en unik farge for hver avdeling, som gjør det enkelt å visuelt skille mellom avdelingene i rapporter.

Dynamisk system

Strukturen du oppretter i avdelingsmodulen vil kunne benyttes gjennom hele Landax-systemet, og kobles mot alt fra avvik og oppgaver til prosjekt og ferie.


Styringssystem for kvalitetsledelse