Ledelsesverktøyet Landax

Landax er et web-basert ledelsesverktøy for kvalitetsledelse, internkontroll, HMS og risikoanalyse. Vi har i samarbeid med næringslivet laget fleksible løsninger som tilfredsstiller de fleste behov for styring hos både store og små bedrifter.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Et system for bedrifter i alle størrelser

Landax er utviklet til bruk for alle typer bransjer. Systemet vil være en nyttig drahjelp for virksomheter og bedrifter som ønsker å kvalitetssikre sitt arbeid og følge opp viktige målsettinger. Mange av våre kunder benytter også Landax på veien mot ISO-sertifisering.

Innholdet i Landax tilpasses hver bedrifts behov, enten det dreier seg om HMS, beredskap, risikoanalyse eller prosjektstyring. Kanskje din bedrift fokuserer mest på forvaltning, drift og vedlikehold?

En oversikt over samtlige bruksområder finner du her.

Nyttige funksjoner samlet på ett sted

Med et stort utvalg av moduler til rådighet, velger bedriften en struktur og sammensetning som er hensiktsmessig for sin drift. Alle registreringer gjøres på web, og etter hvert som nye behov melder seg kan man enkelt integrere flere moduler. Avvik og hendelser kan også registreres med e-post, SMS, API-løsninger eller i Landax-appen på smarttelefon

Nedenfor finner du informasjon om modulene Landax-systemet opererer med:

Modulen «Avvik» er en fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer. «Oppgaver» sørger for at du har kontroll på hva som skal gjøres og hvem som skal utføre jobben. «Dokumenter» er et innholdsrikt verktøy for all håndtering, deling og styring av dokumenter, mens «Utstyr og FDV» gir deg kontroll over forvaltning av utstyr, drift og vedlikehold.  

Med «Prosesser» bruker du Landax-systemet til å tegne og utarbeide et grafisk prosesskart. «Protokoll» hjelper deg med å planlegge, gjennomføre og følge opp saker. Det kan for eksempel innebære å føre referater og holde styr på inspeksjoner og internrevisjoner. Med «Risiko»-modulen gjennomfører du risikoanalyser til hjelp i HMS- og internkontrollarbeidet, og «Sikker jobbanalyse SJA» gir en systematisk kartlegging av risikofaktorer ved en spesifikk arbeidsoperasjon.

«CRM»-modulen holder styr på oppfølging av kunderelasjoner, mens «Oppslagstavle» brukes til å informere internt i bedriften. De fleste virksomheter vil dessuten dra nytte av modulene «Timer», «Ferie» og «Fravær».

Se den fullstendige oversikten over Landax-modulene her.

Mer informasjon om prising og pakkeløsninger har vi samlet her.

Prøv en demo av systemet gratis

Landax inneholder et bredt spekter av nyttige funksjoner. Test brukervennligheten ved å prøve en gratis demo av systemet i dag. 

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende Landax-systemet, eller ønsker rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid? Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar