Landax Ultimate

Velkommen til kurs i Landax Ultimate – vår totalversjon av styringssystemet.

Landax Ultimate  er vår totalløsning, som inneholder alle modulene og mulighetene som finnes i vårt WEB-baserte styringssystem Landax. Vi vil gå igjennom alle modulene i Ultimate, med hovedvekt på noen sentrale moduler. Ved gjennomgang av disse vil du få et godt grunnlag for å forstå og bruke også de øvrige modulene.

Moduler i Landax:

  • Kontrollpanel, skjemakonfigurering, menyoppsett, Dashbord, varslinger
  • Dokumenter (versjonering, høring, kommentering, distribusjon, publisering, bruk av mal med flettefelt, «drag`n drop» og flere andre flotte funksjoner)
  • Avvik (registrering, behandling og rapportering av forskjellige typer avvik)
  • Prosesser (Utarbeide grafiske prosesskart, legge inn prosesser, og tilknytte personer, dokumenter og annen info)
  • Prosjekter (Dokumentere og lede prosjekter med delprosjekter og oppgaver)
  • Utstyr og FDV (Omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy, med utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold)
  • Risiko (Hendig og brukervennlig løsning for risikoanalyse, farevurdering og forbedringsarbeid.)
  • Sjekklister (Kan defineres fritt og brukes på tvers av hele systemet. Dokumenter utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser osv.)
  • ++ generalisering over til de resterende moduler

Det vil bli lagt opp til individuelle og gruppebaserte oppgaver.

Vi lærer om hvordan vi utnytter både systemfunksjoner og de enkelt moduler spesifikt. Passer for alle, både nye og gamle brukere. Om du er helt ny på bruk av Landax, vil vi følge deg opp med flere assistenter til stede. Kurset bygger på praktiske oppgaver under veiledning. Derfor bør alle deltakere med egen datamaskin.

Tid og sted

GARDERMOEN AIRPORT HOTEL
10. april 2019 kl 10:00 – 16:00

Meld deg på

NB: Det er bindende påmelding på dette kurset. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og flere muligheter!

Kursserie våren 2019: En kursserie på fem kurs.

Jeg ønsker å delta på følgende dag:

Personvernerklæring

Kontaktinformasjon

Torleif Bratlie 928 87 231 torleif@landax.no

Pris

4 900,- per deltaker. Ved påmelding flere kursdager: 4 200,- per deltaker (fra og med kursdag 2).

Adresse: GARDERMOEN AIRPORT HOTEL Ravineveien 11 2060 Gardermoen