Landax forenkler internrevisjonen

Når man jobber med kvalitetsarbeid, har man behov for strukturerte planer og gode kontrollfunksjoner. Ved en ISO-sertifisering er det også krav om regelmessige internrevisjoner. I Landax kan du velge mellom en rekke moduler som forenkler dette arbeidet. Ved å innarbeide gode rutiner for kontroll og dokumentasjon, vil også kvalitetsarbeidet under daglig drift effektiviseres.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Internrevisjon for god kvalitetsledelse

I enkle trekk innebærer kvalitetsledelse at en bedrift implementerer rutiner for å overvåke egne prosesser, for på den måten kontrollere at prosessene oppfyller fastsatt standard. Intern gjennomgang og dokumentasjon av prosessene underveis er derfor en forutsetning for god kvalitetsledelse. Ledelsesverktøyet Landax skal gjøre det enkelt for bedrifter av ulik størrelse og i forskjellige bransjer å utføre interne revisjoner og kontroller.

En av de største fordelene med Landax er at det er et komplett system. I stedet for å ha viktig informasjon spredt utover flere plattformer, får dere her samlet alt på ett sted. Det er også enkelt å tilpasse verktøyet, slik at den enkelte bruker kun ser de modulene og den informasjonen den trenger. 

Samsvarsmodulen letter internrevisjonen

For gjennomføring av internrevisjon, spesielt i sammenheng med ISO-sertifisering, har vi utviklet det vi kaller «Samsvarsmodulen». Dette er et verktøy som gir et bilde av hvordan deres kvalitetssystem samsvarer med krav fra ISO-standarden. Dere kan få løpende statusoversikter direkte på deres dashbord, og hele tiden vite fremdriften i sertifiseringsprosessen.

Modulen egner seg også for å hjelpe dere med å opprettholde rutiner som samsvarer med lover og forskrifter som er relevante for deres drift.

God dokumentasjon og effektiv saksgang

All møtevirksomhet bør helst dokumenteres i form av et møtereferat. Dette er imidlertid ikke alltid like lett å overholde i praksis. Mange vil nok kjenne seg igjen i at møtereferatene enten ikke føres i det hele tatt, eller at de blir liggende lagret på noens lokale disk.

Med modulen «Protokoll» som en del av deres kvalitetsstyringssystem er det raskt og enkelt å føre møtereferater. Protokollen kan deles med de som har behov for å se dem, og det er mulig å be om lesebekreftelse dersom referatene inneholder viktig informasjon. I «Protokoll» kan dere også registrere saker med frister for utførelse, hvem som holder i saken og eventuelle vedlegg. 

Hensikten med modulen er å legge til rette for mer effektiv og systematisk saksgang i bedriften. Det er derfor også mulig å opprette referater basert på maler, med forhåndsdefinert informasjon som deltakere, beskrivelser og en liste med saker.

Ønsker du en gratis demonstrasjon?

Landax er et brukervennlig og oversiktlig system som kan gjøres akkurat så komplekst som deres bedrift har behov for. Lurer du på om din bedrift vil ha utbytte av ledelsesverktøyet Landax? Her får dere tilgang til en gratis demonstrasjon av systemet

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om systemet? Kontakt oss på telefon eller e-post.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar