Ivareta matsikkerhet og næringsmiddeltrygghet med Landax

Å få på plass en strukturert rutine i arbeidet med matsikkerhet og internkontroll er ikke alltid like intuitivt. I samarbeid med ledende aktører i norsk næringsmiddelindustri, har vi i Landax derfor utviklet et system med nyttige moduler og funksjoner som hjelper både små og store virksomheter med denne oppgaven.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Eksempel på et flytkart
Eksempel på et flytkart

HACCP – fagområde og modul

I Landax finnes en egen HACCP-modul. HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. Metodikken er til for å kartlegge kjemiske, biologiske og fysiske farer som oppstår i ulike deler av produksjonen og ideelt sett skåne forbrukeren for disse.

Å forbedre matsikkerheten starter gjerne med å lage en HACCP-studie. I modulen er første steg derfor å opprette en HACCP-gruppe, der man samler kompetente medarbeidere som skal være med å identifiserer alle farer og definerer kritiske styringspunkter. I modulen registrerer man også avvik og forbedrende tiltak og evaluerer matsikkerheten ved hjelp av nødvendig dokumentasjon og loggføring. 

I HACCP-modulen holder du enkelt oversikt over alle gruppene, samtidig som du fører et produktregister. Her kan du tegne et flytkart som viser de ulike trinnene i produksjonsprosessen og hvordan disse henger sammen. Sammen med et register for grunnforutsetninger har du dermed et godt utgangspunkt for å gjøre fareanalyser. Ved å samle alle farer i et risikodiagram får du også et sterkt, visuelt inntrykk av risikoen tilknyttet en vare eller et produkt. 

Komplett risikoanalyse i ett system

Landax’ HACCP-modul kan kombineres med matkvalitetsstandarden ISO 2200, hvor utførelse av HACCP er et avgjørende krav. Her kan også Landax’ samsvarsmodul være nyttig, da du kan kontrollere om virksomhetens drift samsvarer med hva de ulike standardene ber om punkt for punkt. 

I tillegg har Landax utviklet flere moduler for beregning av risiko. Med den innholdsrike risikomodulen finner du verktøy som kan hjelpe bedriften redusere potensielle trusler mot blant annet personer, materiell, miljø og leveringsevne. 

Med modulen for «Sikker jobbanalyse SJA» kan du kartlegge risikofaktorer ved utvalgte arbeidsoperasjoner. En komplett oversikt over alle Landax-modulene finner du her.

Kontakt oss 

Vil du vite mer om matsikkerhet eller ISO-standarder? Eller har du spørsmål om Landax-systemet generelt? Ring oss gjerne på telefon 62 53 36 80. Husk også at vi tilbyr rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar