ISO-sertifisering ved hjelp av Landax

Ledelsesverktøyet Landax er et ypperlig verktøy for alle virksomheter som ønsker å bli ISO-sertifisert. Med Landax får dere kontroll på fremdrift og status i prosessen, og kan enkelt dokumentere samt kontrollere avvik. Dette gjør Landax til et godt hjelpemiddel på veien mot ISO-sertifisering.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Hva er ISO?

ISO-standarder er ulike standarder definert av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, også kjent som International Organization for Standardization (ISO). I Norge er Standard Norge ISO-medlem, med ansvar for å utvikle standarder på de fleste områder i samfunnet. Blant de mest kjente ledelsesstandardene finner vi ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, som handler om ledelse av henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. 

Landax har i en årrekke hatt et samarbeid med Standard Online, totalleverandør av standarder og tilleggsprodukter i Norge. Sammen har vi utviklet dokumentpakker for å hjelpe våre kunder på vei til en ISO-sertifisering.

Forutsetter kontinuerlig forbedringsarbeid

En ISO-sertifisering etter de nevnte standardene, krever blant annet at du jobber med kontinuerlig forbedring. Med Landax kan dette arbeidet gjøres i avviks- og forbedringsmodulen, der du har mulighet for delegering av ansvar, tiltak, oppfølging og rapportering. Ettersom prosessorientert ledelse blir et stadig viktigere fokusområde, er det også essensielt at bedriften kartlegger sine prosesser. Dette kan gjøres i Landax’ prosessmodul. Prosessene kan du så knytte til fare- og mulighetsanalyser i risikomodulen – i henhold til forventningen om en risikobasert tilnærming. I denne modulen kan du også gjøre en miljøkartlegging.

God oversikt over fremdrift i prosessen

For å vite hvor langt du er kommet i sertifiseringsprosessen, kan du benytte samsvarsmodulen. Her kan alle kravpunkter legges inn, og du fyller fortløpende ut hvordan din bedrift oppfyller de ulike kravene. I dokumentmodulen kan du legge alle rutiner, beskrivelser og instrukser, og gjøre disse tilgjengelig for relevante personer. For gjennomføring av internrevisjoner og ledelsens gjennomgang, kan protokollmodulen benyttes. Her kan du også registrere årshjul for ulike aktiviteter og oppfølging gjennom året. 

Verktøy for aktiv kvalitets- og miljøledelse

Ledelsesverktøyet Landax er altså nettopp et verktøy for å drive med aktiv kvalitets- og miljøledelse. Med Landax har du alle muligheter for å implementere et velfungerende ledelsesverktøy i din bedrift, om du skal sertifiseres etter én eller flere standarder, eller om du bare trenger et verktøy for å få styring på virksomheten.

Prøv Landax i dag

Landax inneholder hele spekteret av funksjoner du har behov for innen HMS, internkontroll, kvalitet og CRM. I vår brukervennlige demo kan du teste alle relevante moduler og Landax-funksjoner gratis. 

Kontakt oss for kurs og rådgivning

Vil du vite mer om ISO-standarder og kvalitetsledelse? Landax tilbyr ISO-kursing to ganger i året. Vi er også tilgjengelige på telefon 62 53 36 80 året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar