Inspeksjonsrunder

Verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av inspeksjonsrunder.

Mann og kvinne på inspeksjonInspeksjonsmodulen gir mulighet for et systematisk opplegg for kontroll, sjekk og ettersyn. Det kan omfatte både vernerunder, vedlikeholdsjekk, sikkerhetsinspeksjon og brannvern.

Du kan legge inn inspeksjonsrunder for arealer, bygninger, utstyr eller maskiner.

Inspeksjonene organiseres i planer. En plan definerer hvilket område eller hovedutstyr som skal sjekkes. Utstyr som er registrert under området utgjør sjekkpunkter i planen.

Du kan gjerne ta en gjennomføring av inspeksjonen på sparket, eller legge inn planlagte gjennomføringer med et jevnt mønster, for eksempel en gang i slutten av hver måned.

Hvis du avdekker et funn i løpet av inspeksjonsrunden, kan du opprette et avvik og behandle det i avviksmodulen.

Visuell – Området og inspeksjonsrunden visualisert i et kart

Inspeksjonsmodulen kan gjennomføres med et oversiktskart i modulen Visuell. I Visuell kan du få frem et kart over området med sjekkpunktene markert i kartet. Ta med nettbrett og gå runden i området, og registrer sjekkresultatet mens du går.

Andre produkter