Helhetlig risikoanalyse med Landax

Med risikoanalyse i ledelsesverktøyet Landax, får du kartlagt farer og risiko ved alle driftsaspekter i virksomheten. Du står dermed mye sterkere til å forhindre ulykker, avvik og uønskede hendelser. 

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Visualiser risikoen med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å gjøre farevurderinger i sin drift. I Landax finner du moduler spesielt utviklet for å tilfredsstille disse disse kravene, og som derfor er et godt valg for arbeid med risikoanalyse, HMS og internkontroll. Med risikomodulen kan du kartlegge farer og risiko i din bedrift, og bedømme hvilke faktorer som utgjør fare for miljø, økonomi, omdømme, materiell eller person. 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for noen kjent som grovanalyse, etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Dette er en erfaringsbasert modell. Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. 

Med risikoanalyse har du et solid utgangspunkt for å sette opp en handlingsplan. Her kan du registrere risikoreduserende forbedringer og tiltak samt tildele medarbeidere ansvar for de ulike oppgavene, med frister og andre viktige opplysninger. 

Sikker jobbanalyse og matproduksjon med HACCP

I tillegg til risikomodulen har Landax utviklet modulen «Sikker jobbanalyse SJA». Dette er et verktøy for å kartlegge trusler og risikofaktorer ved spesifikke arbeidsoperasjoner. Denne modulen er tilgjengelig både på web og i Landax-appen

For bedrifter i næringsmiddelindustrien har vi utviklet en modul for «HACCP». HACCP er en egen metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen mattrygghet. Vår modul fungerer derfor som et verktøy for å definere kritiske styringspunkter, grunnforutsetninger og identifisere potensielle farer i produksjonskjeden.

For mer informasjon om funksjonene i Landax, se den komplette oversikten over modulene her.

Prøv Landax gratis

Ta kontroll over riskoanalyseringen i din bedrift. I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante risikomodulene og andre Landax-funksjoner gratis. 

Kontakt oss 

Trenger du mer informasjon om risikoanalyse? Eller har du spørsmål om HMS, internkontroll eller Landax-systemet generelt? Ring oss gjerne på telefon 62 53 36 80. Vi tilbyr også rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar