HACCP

Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

Holiday Appetizers.Mange støter på diverse utfordringer i forbindelse med innføring av HACCP-metodikk i arbeidet for trygg mat. Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

Vår løsning er utarbeidet i samarbeid med ledende aktører i norsk næringsmiddelbransje. Løsningen er en integrert modul i Landax-systemet. HACCP-modulen er et fleksibelt verktøy for store og små aktører i norsk næringsmiddelbransje.

Funksjoner i HACCP-modulen

  • Produktregister
  • Register for grunnforutsetninger
  • Oversikt over HACCP-grupper
  • Oversikt over produksjonsplaner
  • Flytkart
  • Fareanalyse
  • Risikovurdering
  • Rapport over kritiske kontrollpunkter

Denne løsningen kan kombineres med matkvalitetsstandarden ISO 22001 og samsvarsmodulen. En sentral del av ISO 22001 er krav om HACCP.

HACCP-teams

Et første skritt i arbeidet med å få på plass en HACCP-plan er å etablere et HACCP-gruppe. Eller også kalt gruppe for næringsmiddeltrygghet. Det er viktig at denne gruppen er sammensatt av et bredt spekter av fagområder, slik at man kan identifisere alle farer og eventuelle kritiske kontrollpunkter. I HACCP-modulen er det en enkel og oversiktlig modul hvor du kan legge inn og administrere HACCP-gruppene.

Produksjonstrinn

I HACCP-modulen er det en viktig modul for å legge inn produksjonstrinnene i produksjonsprosessen. Her kan du beskrive hvert trinn og legge det i en rekkefølge.

Til hver produkt eller produktgruppe som knyttes sammen i en plan, kan du tegne et flytkart som viser hvordan trinnene i prosessen henger sammen. Dette gir en god oversikt over produksjonen og er til hjelp i forbindelse med identifisering av farer.

Fareanalyse

En sentral del av HACCP-metodikken går ut på å identifisere farer og bedømme risiko for utrygge produkter. Dette er godt ivaretatt i HACCP-modulen. En forutsetning for å gjøre en god fareanalyse er å ha oversikt og kontroll over grunnforutsetningene, noe som blir ivaretatt med et eget register over grunnforutsetninger.

Hvert trinn i produksjonsprosessen kan det knyttes farer til. Dette kan være allergener, biologiske, fysiske eller kjemiske farer. Alle farer kan samles i et risikodiagram hvor du får et godt bilde på hvordan risikoen ved produktet er.

Farene kan også vurderes og settes som kritiske kontrollpunkter (CCP-er) eller de kan defineres som styrt av grunnforutsetninger. Dette kan settes direkte eller ved hjelp av det kjente beslutningstreet.

Eksempel på et flytkart
Eksempel på et flytkart

Andre produkter