Fravær

Modul for fravær, sykemeldinger og oppfølging.

Child nose wiping with tissueModul for fravær, sykemeldinger og oppfølging.

Registrer enkelt fravær og sykemeldinger.

Arbeidsgiver skal sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. Dette ligger det til rette for i fraværsmodulen.

Andre produkter