Kontroller forvaltning, drift og vedlikehold med Landax

Med Landax holder du enkelt oversikt over alt som har å gjøre med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i din bedrift. FDV i Landax er spesielt nyttig for bedrifter med vedlikeholdsavdelinger og for arbeidere innen produksjonsbransjer, i tillegg til alle virksomheter som driver med bilhold, IT eller eiendomsforvaltning.

Hold orden på bedriftens utstyr

FDV- og utstyrsmodulen kan benyttes til å holde kontroll på alt av bedriftens driftsutstyr. Noen eksempler er kjøretøy, datautstyr, produksjonsutstyr, bygninger, ventilasjonsanlegg og måle- og kalibreringsutstyr. Via modulen kan du blant annet kontrollere lagerstatus, lokasjon, frister for service og ansvarlige personer. FDV- og utstyrsmodulen sørger også for ryddighet og orden når det gjelder utlån av utstyr. Med denne modulen holder dere utlånsdato, navn på låntaker og avtalt innleveringsdato samlet på ett sted.


Registrer arbeidsordre og avvik

Med FDV-modulen kan du registrere arbeidsordre og gi medarbeidere ansvar for hvert enkelt utstyr. Dette forenkler også prosessen med registrering og oppfølging av planlagt vedlikehold og ettersyn. Ved behov for jevnlig oppfølging, som ved service eller kalibrering, kan du legge inn repeterende oppgaver tilknyttet hver gjenstand. Du kan også legge inn aktuelle garanti- og utrangeringsavtaler, serviceavtaler og utstyrsrapporter, slik at du alltid har disse lett tilgjengelig. Det samme gjelder økonomiske opplysninger og bilag. 

Utstyrsmodulen er integrert med resten av Landax-systemet. Andre nyttige og relaterte moduler er for eksempel inspeksjonsmodulen, risikomodulen og dokumentbiblioteket. Med avviksmodulen kan du også loggføre avvik på utstyr, slik at du får en livstidsjournal på utstyrskortet. En fullstendig oversikt over alle Landax’ moduler finner du her.

Prøv Landax nå

Lurer du på om FDV og utstyrskontroll er noe for deg og din bedrift? Test funksjonen og brukervennligheten i Landax gratis. Demo av systemet finner du her. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål vedrørende FDV- og utstyrsmodulen eller Landax-systemet i sin helhet? Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80. Vi tilbyr også rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar