FAQ – ofte stilte spørsmål

Landax er det ultimate verktøy for kvalitetsledelse, sertifiseringsprosesser og internkontroll. Systemet er svært fleksibelt og tilrettelegges hver enkelt virksomhets behov. Mulighetene og funksjonene er mange, og vi mottar ofte gjentagende spørsmål fra kunder eller interessenter om Landax’ bruksområder. Her har vi samlet, og forsøkt å svare på, en del av de vanligste spørsmålene vi får.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.


1. Når startet Landax opp? 

Landax ble stiftet i 1990. 

2. Er dere mange ansatte? 

Vi er 14 ansatte i Landax per i dag.

3. Hva koster Landax? 

Totalkostnaden ved å bruke Landax avhenger av hvor mange moduler og lisenser din virksomhet trenger. Du kan også betale for pakkeløsninger. Her finner du en prisliste. 

4. Hvilke moduler trenger vi? 

Det vil avhenge av bransje og bedriftens størrelse og behov. Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80, eller send en e-post til post@landax.no, for informasjon og rådgivning. Du kan også prøve Landax gratis for å teste de ulike modulene.

5. Kan dere hjelpe oss å sette opp Landax?

Ja, vi gjennomgår alltid bedriftens behov sammen med kunden, og finner ut hvordan løsningen på best mulig måte kan settes opp for å tilfredsstille deres ønsker. Vi tilbyr også konsulentbistand underveis og etter implementering.

6. Hvor lang tid tar det å komme i gang? 

Database blir opprettet og er klar fra dag én. Landax er imidlertid et verktøy som må tilpasses virksomheten, med riktig dokumentkataloger, avviksstruktur, avdelinger, prosjektmaler, sjekklister, prosesser osv. I tillegg skal helst ansatte, leverandører, kunder og eventuelt et utstyrs- og produktregister importeres. Hvor lang tid dette tar avhenger blant annet av omfang, størrelse og kapasitet. I tillegg bør man sette av tid til opplæring av ledere og ansatte. Alt dette kan bedriften gjøre på egen hånd, eller kunden kan sammen med våre konsulenter sette opp en plan for oppsett, og få bistand til implementering og opplæring.

7. Er Landax brukervennlig?

Ja. Systemet kan tilpasses alle bransjer, og modulene konfigureres etter bedriftens behov. Funksjoner virksomheten ikke trenger kan fjernes, slik at det blir så enkelt som mulig å holde oversikt. Trenger bedriften flere funksjoner på sikt, kan dette legges til på et senere tidspunkt. Dessuten kan Landax også tilpasses ulike brukernivå.

8. Har dere en app i tillegg til programvare på web?

Ja, Landax-appen er tilgjengelig for både Android og iPhone/iOS. 

9. Kan Landax utveksle data med andre systemer? 

Ja. Landax har et åpent API/brukergrensesnitt, som blant annet gjør det mulig å bruke egendefinerte skjemaer for rapportering av data, filtrere data som ligger lagret i Landax og synkronisere data fra andre systemer, kunder, brukere og lignende. Mer informasjon om Landax’ API finner du her

10. Kan Landax integreres med Outlook? 

Som en tilleggsfunksjon er det mulig å få Landax levert med ferdig oppsett for pålogging via Office 365. Det samme gjelder brukersynkronisering med Office 365.

11. Hvis behov, kan vi «koble» Landax opp mot andre programvarer som for eksempel Visma? 

Landax har et åpent brukergrensesnitt, som betyr at systemet kan utveksle data med de fleste andre systemer som også støtter OData-protokollen. 

12. Kan Landax brukes til å følge opp ISO 9001 og andre standarder? 

Absolutt. I samsvarsmodulen kan man legge inn krav fra ISO-standarden eller andre standarder punkt for punkt. Her kan du legge inn dokumentasjon, eller beskrivelse, som viser at virksomhetens drift samsvarer med kravene for den valgte standarden.

13. Kan Landax brukes som avvikssystem? 

Ja, en av de mest populære og brukte modulene våre er avviksmodulen. Mer informasjon om funksjoner i avviksmodulen vår finner du her

14. Er det mulig å registrere avvik på app? 

Ja. Du kan også bruke kameraet på telefonen til å legge ved bilder av avviket. Alle bilder blir tilgjengelig i web-applikasjonen, og vil være en del av den videre avviksbehandlingen. Det er også mulig å knytte avvikene til spesifikke prosjekter i appen.

15. Er det mulig å få varsler på avvik og oppgaver? 

Ja. Nye varsler for avvik og oppgaver kan mottas på e-post og vil også dukke opp på Landax’ dashboard. 

16. Kan vi velge hvem som skal være ansvarlig for avvikene? 

Ja. All vesentlig informasjon knyttet til avviket, som ansvar og oppfølging, registreres i avviksmodulen.

17. Kan dere sende dokumenter, avvik og lignende til eksterne mottakere? 

Ja, dokumenter og filer kan sendes til ekstern mottaker via e-post. Avvikskort sendes også per e-post til relevante personer, enten de bare skal informeres eller om de skal bidra i forbindelse med avviksbehandlingen.

18. Kan man få bekreftelse på at dokumenter er lest? 

Ja, dokumentet kan sendes ut til ansatte for lesebekreftelse. Mottaker kan klikke seg inn på vedlagt link og signere lest og forstått i dokumentskjemaet.

19. Kan flere godkjenne et dokument? 

Ja, flere personer eller grupper kan ha rettigheter til å godkjenne dokumenter. Det er også mulig å gi ansatte tilgang på å godkjenne på vegne av andre.

20. Har dere mulighet for å ikke la alle se alt?

Ja. I Landax kan man opprette ulike grupper av brukere og deretter tilpasse gruppens eller enkeltindividers rettigheter og tilganger.

21. Kan vi velge kompetansekrav i Landax?

Ja, i Landax kan du registrere kompetansekrav på mennesker og grupper. Kompetansekrav kan også registreres på utstyr til utleie. 

22. Kan vi lage lister med typer kompetanser og ansatte? 

Ja, dette kan gjøres både i medarbeidermodulen og i kompetansemodulen

23. Kan man lage sjekklister i Landax? 

Ja, Landax har utviklet en egen modul for sjekklister. Sjekklistene kan defineres fritt og brukes på tvers av hele systemet. Mer om funksjonene knyttet til sjekklister finner du her.

24. Egner Landax seg til rapportering? 

Ja, alle modulene kommer med standard rapporteringer. I tillegg finnes det en egen rapportmodul hvor du kan opprette egendefinerte rapporter. Her kan du også hente ut rapporter fra eksterne systemer. Alle rapporter kan eksporteres som PDF-filer.

25. Kan vi lage tilbudsmaler i Landax? 

I Landax kan man opprette maler med flettefelter mot metadata registrert i systemet. Dette kan brukes til for eksempel tilbudsmaler, men også kalibreringsrapporter, egendefinerte avviksrapporter, kundemailer og lignende.

26. Oppdaterer Landax seg etter hvert som lovverket endrer seg?

Landax er et verktøy i kontinuerlig utvikling. Vi gjør det mulig for kundene våre å være i henhold til gjeldende lovverk ved å tilby funksjoner som kan bidra til blant annet personvernsikring, datasikkerhet og informasjonssikkerhet.

Har du flere spørsmål?

Fikk du ikke svar på det du lurte på her? Da vil vi gjerne at du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar