Bruksområder

Norsk næringsliv må tilfredsstille en rekke minimumskrav fra myndigheter og kunder. Dette innebærer også krav om at man skal ha kontroll på interne anliggender. Internkontrollforskriften setter krav til HMS, dokumentasjon og risikoanalyse. Landax AS har utviklet flere verktøy som kan hjelpe deg med dette.