Produkt:

Kvalitetsledelse

A good system
Inkluderte moduler
Inkluderte moduler

Avvik- og hendelsesregister

Uønskede hendelser oppstår i alle bedrifter. I Landax kan alle avvik registreres, og på den måten kan du unngå at de gjentar seg. Systemet hjelper deg å holde orden på strakstiltak, forebyggende tiltak og økonomiske konsekvenser. Til et avvik kan du også knytte dokumenter, oppgaver, bilder og andre opplysninger.

Dokumenthåndtering

Dokumentmodulen brukes til å håndtere og arkivere alle skiftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater og andre typer dokumenter. Det er lagt til rette for styrt arbeidsflyt med høring, godkjenning og publisering. Dokumentene blir lagt i en mappestruktur og vil være tilgjengelig i andre deler av HMS-/kvalitetssystemet.

Prosesskartlegging

Sentralt i Landax ligger flytskjema-funksjonen som brukes både til flytskjema til å dokumentere prosesser i kvalitetssystemet, og som en modul for å organisere dokumenter grafisk.

Flytkart

En viktig del av kvalitetssystemet er å ha styring og kontroll over prosessene i organisasjonen. Mange tegner opp modeller av prosessene i forskjellige former for flytskjema og lagrer dette på filformater som for eksempel PowerPoint eller word-dokument. Vår løsning er å lage flytskjema i et web-verktøy som er plattform-uavhengig. I Landax er det enkelt og raskt å lage gode flytskjema. Siden denne funksjonen er en integrert del av systemet kan man effektivt oppdatere og distribuere prosesskartene.

Vi tror de fleste brukere kan ganske fort gjøre seg bruk av systemet, men hvis det er ønskelig kan vi bidra med konsulentbistand i dette verktøyet.