Derfor skal du velge Landax

Landax er et funksjonelt ledelsesverktøy ved sertifiseringsprosesser og internkontroll. I systemet finnes mange ulike moduler som gir deg og din bedrift bedre styringsmuligheter og oversikt over oppgaver og målsettinger. Med Landax implementert i bedriften har dere god kontroll på at dere jobber i samsvar med deres fastsatte mål og metoder.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Et komplett system for alle bransjer

Alle bedrifter, små som store, kan benytte seg av Landax. Landax har et bredt spekter av bruksområder, og vil dermed kunne dekke de fleste bransjers behov. I Landax har du alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare. Det er også utviklet med et heldekkende API, som muliggjør integrasjon og samhandling med andre systemer. 

Vi har forøvrig alle våre servere lokalisert i Norge. Dette sikrer optimal stabilitet på systemet.

God kontroll på interne anliggender

Norske myndigheter krever at næringslivet har kontroll på interne anliggender. Gjennom internkontrollforskriften stilles det krav til blant annet HMS, dokumentasjon og risikoanalyse. Landax er et ypperlig hjelpemiddel i denne kontrollprosessen, da det er et brukervennlig verktøy med god fagstøtte. I systemet finnes det 22 moduler til forskjellige formål som sikrer kvalitet og måloppnåelse. En fullstendig oversikt over modulene og hva de gjør, finner du her.

All registrering i systemet foregår over web, men oppgaver og hendelser kan også registreres via e-post, SMS, API-løsninger eller i Landax’ egen app.

Påloggingsintegrasjon via Office 365

Som en tilleggsfunksjon er det mulig å få Landax levert med et ferdig oppsett for pålogging via Office 365. Det samme gjelder brukersynkronisering med Office 365. 

Brukervennlig kundeportal og gode supportmuligheter

Vi i Landax ønsker å være tilgjengelige for våre kunder og det skal være enkelt å få oppfølging ved behov. I Landax Kundeportal kan du stille spørsmål til systemet og legge inn supportsaker. En av våre kunderådgivere vil så raskt som mulig gi deg svar på det du lurer på, og tips til hvordan du på best måte kan utnytte de ulike funksjonene i systemet. Her kan du også legge inn endringsordre, forespørsel om konsulentbistand og forbedringsforslag. Du vil til enhver tid ha oversikt over pågående saker, i tillegg til å følge med på utviklingssaker innad i Landax. Vi er også tilgjengelige på telefon mellom 8-16 alle hverdager.

Konsulentbistand fra dyktige fagfolk

I vår stab har vi flere konsulenter med mange års erfaring innen sertifiseringsprosesser og kvalitetsledelse. Vi er også tilknyttet uavhengige seniorkonsulenter med kompetanse innen blant annet kartlegging av prosesser, arbeid med ISO-standarder og FDV. Med Landax som leverandør av ledelsesverktøy kan du dermed også benytte deg av konsulentbistand fra dyktige fagfolk med erfaring fra ulike bedrifter av alle størrelser.

Landax utvikles kontinuerlig

I Landax prioriterer vi utviklings- og forbedringsarbeid, knyttet til både ytelse og funksjoner. Systemet er derfor under kontinuerlig utvikling. Vi utformer også nye moduler ved behov.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende Landax-systemet, eller ønsker rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid? Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar