Produkt:

FDV
Landax tilbyr et omfattende og fleksibelt FDV system for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy som dekker både utstyrs-historikk, utlån og planlegging av vedlikehold.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

FDV system

Kontrollér forvaltning, drift og vedlikehold med Landax

Med Landax sitt FDV system holder du enkelt oversikt over alt som har å gjøre med forvaltning, drift og vedlikehold i din bedrift.

 

Fordeler med vårt FDV system

Et FDV-system er et IT-system som er utviklet spesielt for bilhold, IT og eiendomsforvaltning. Du får en rekke fordeler med Landax sitt FDV system:

  • Få kontroll over utstyr, lagerstatus, frister, lokasjon mm.
  • Orden og oversikt ved utlån av utstyr
  • Delegering av ansvar til medarbeidere gjennom systemet
  • Planlegge og effektivisere vedlikeholdsarbeid
  • Samle all nødvendig informasjon på ett sted

 

Hold orden på bedriftens utstyr

Vår FDV- og utstyrsmodul kan benyttes til å holde kontroll på alt av bedriftens driftsutstyr. Noen eksempler er kjøretøy, datautstyr, produksjonsutstyr, bygninger, ventilasjonsanlegg og måle- og kalibreringsutstyr. Via modulen kan du blant annet kontrollere lagerstatus, lokasjon, frister for service og ansvarlige personer. FDV- og utstyrsmodulen sørger også for ryddighet og orden når det gjelder utlån av utstyr. Med denne modulen holder dere utlånsdato, navn på låntaker og avtalt innleveringsdato samlet på ett sted.

 

Registrer arbeidsordre og avvik

Med FDV-modulen kan du registrere arbeidsordre og gi medarbeidere ansvar for hvert enkelt utstyr. Dette forenkler også prosessen med registrering og oppfølging av planlagt vedlikehold og ettersyn. Ved behov for jevnlig oppfølging, som ved service eller kalibrering, kan du legge inn repeterende oppgaver tilknyttet hver gjenstand. Du kan også legge inn aktuelle garanti- og utrangeringsavtaler, serviceavtaler og utstyrsrapporter, slik at du alltid har disse lett tilgjengelig. Det samme gjelder økonomiske opplysninger og bilag.

Utstyrsmodulen er integrert med resten av Landax-systemet. Andre nyttige og relaterte moduler er for eksempel inspeksjonsmodulen, risikomodulen og dokumentbiblioteket. Med avviksmodulen kan du også loggføre avvik på utstyr, slik at du får en livstidsjournal på utstyrskortet.

 

Hvem passer systemet for?

FDV i Landax er spesielt nyttig for bedrifter med vedlikeholdsavdelinger og for arbeidere innen produksjonsbransjer, i tillegg til alle virksomheter som driver med bilhold, IT eller eiendomsforvaltning.

 

Test vårt system gratis

Lurer du på om FDV og utstyrskontroll er noe for deg og din bedrift? I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis. 

 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

 

FAQ

 
Hva står FDV for?

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold og brukes i forbindelse med bygg og anlegg.

 
Hvorfor bruke det?

Et FDV system er en forutsetning for å kunne utøve digital eiendomsdrift i praksis.
Det stilles en rekke krav når det kommer til drift av et bygg og kravene som stilles øker basert på hvor spesialisert eller komplisert bygget er. Ved å bruke et FDV system vil man få god oversikt over alt som har med forvaltning, drift og vedlikehold og gjøre og dermed kunne ha et godt grunnlag for å ta informerte og gode avgjørelser.

Et FDV system hjelper å gi en god oversikt over akkurat hva som skal driftes og vedlikeholdes, til hvilken tid det skal gjøres og hvilke ressurser og kompetanse som kreves for å kunne gjennomføre.