Produkt:

Avtalehåndtering
I Landax får du en egen modul for håndtering av avtaler og kontrakter. Det gir ikke bare kontroll og orden, men kan også bety stor økonomisk gevinst.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for avtalehåndtering

Få full kontroll med avtalehåndtering i Landax

I Landax får du en egen modul for håndtering av avtaler og kontrakter. Det gir ikke bare kontroll og orden, men kan også bety stor økonomisk gevinst.

I Landax finner du en egen modul for håndtering av avtaler og kontrakter. Verktøyet lar deg registrere alle avtaler, både med kunder og leverandører. Avtalehåndtering er godt integrert med resten av Landax, og kan raskt implementeres hos eksisterende brukere.

Avtalehåndtering i Landax har en funksjon for varsling av reforhandling, utløp og viktige tidsfrister i alle dine kontrakter, avtaler og ordre. Forglemmelser eller dårlig oversikt kan raskt føre til økonomiske tap, men med god systemstøtte og varsling minimerer man denne risikoen.

I modulen får du enkel og god styring og oversikt over drifts-, leverandør- og kundeavtaler, samt fremdrift og dokumentasjon i forbindelse med hver enkelt avtale.

Les og se mer om hvordan avtalemodulen til Landax fungerer i praksis.

Hvem passer avtalemodulen i Landax for?

Avtalehåndtering passer alle virksomheter som benytter seg av ordre, kontrakter eller avtaler mot kunder, leverandører, interne avdelinger eller selskaper. Eksempler på avtaler som kan håndteres i Landax er:

● Rammeavtaler
● Kundeavtaler
● Leverandøravtaler
● Leasingavtaler
● Drifts- og vedlikeholdsavtaler
● Bistandsavtaler
● Oppdragsavtaler
● Garantiavtaler på utstyr og produkter

Landax har en rekke bruksområder for norske virksomheter. Se en oversikt over noen av disse her .

Slik fungerer Landax sin avtalehåndtering

Avtalehåndteringen i Landax kan settes opp på flere ulike måter avhengig av avtalens innhold og oppbygging.

Når du legger inn en ny avtale kan du blant annet legge inn motpartens kontaktinfo, hvem som er ansvarlig internt, status på avtalen, avtalens varighet, oppsigelsesfrist, dato for prisjustering, intervall for prisjustering og kontraktens verdi.

Det er også mulig å knytte både avvik, dokumenter, spesifikasjoner, oppgaver og risikovurderinger til hver enkelt avtale.

 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Oversikt over avtaler og kontrakter kan gi økonomisk gevinst

De fleste avtaler skal med jevne mellomrom reforhandles. Dersom du glemmer å forhandle for eksempel husleieavtalen eller avslutte et bindende abonnement, kan det koste bedriften dyrt.

Ved å digitalisere alle typer kontrakter og avtaler, vil du alltid ha full oversikt over utløpsdato. Avtalens verdi for de neste 12 måneder legges også inn, slik at du til enhver tid har oversikt over fremtidige kostnader.

 

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her. 

Prøv Landax gratis

Ta avtalehåndteringen i din bedrift til et nytt nivå. 
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.