Hvordan lykkes med Landax – meld deg på kurs!

Nå har Landax lansert kurs, er dette noe for meg? Vi har i Landax holdt på med kurs i ti år. Dette har vi gode erfaringer med, og vi får positive tilbakemeldinger fra kunder som er fornøyde med dagene.

Trenden blant deltakerne er at de ofte kan mye fra før, men melder seg på for å utvide kunnskapen sin og blir dyktigere brukere av systemet. De er interessert i nye perspektiver, og å få mest mulig nytte ut av Landax.

Vi vil i løpet av kursserien ha en gjennomgang av Landax Ultimate. Dette er fullversjonen av styringssystemet med alle moduler. Opplæringen kan gi innsikt som vil spare deg mye tid ved konfigurasjon og oppsett, og det vil bli gitt rom for testing og klikkhjelp underveis. Dette er med andre ord en dag du kan dra stor nytte av! Les mer om denne dagen og meld deg på her.

DSC_0130

Kvalitetsledelse vil også være tema en av dagene. Kunnskap på dette området vil være med på å øke produktivitet, og bidra til å minske ressurslekkasjer. Ettersom en bedrift vokser i omfang og størrelse, går en ofte fra enkle oppgaver til mer komplekse og abstrakte prosesser som det er vanskelig å ha god oversikt over. Et ledelsessystem for kvalitet er skreddersydd for å minimalisere mulighetene for tapt informasjon, tidsfordriv og andre ressurslekkasjer, og dermed øke produktiviteten og omsetningen. Denne kursdagen kan du lese mer om her.

En kursdeltakelse vil altså være med på å modne deg i forhold til styring og ledelse, og som bruker av verktøyet Landax. Det vil dessuten gi et helhetsbilde av hva Landax kan bidra med slik at du kan skille ut det som er viktig for deg og ditt firma. Du vil også møte mange brukere som ofte har gode innspill, og kan dele erfaringer knyttet til forskjellige områder. Det vil være et forum hvor du kan drøfte og formidle egne spørsmål, meninger og løsninger.

Dessuten er det jo en ypperlig mulighet til å komme seg vekk fra sin faste plass, få luft under vingene og gjøre en liten miljøendring. Vi håper du har lyst til å komme på kurs med oss!

Les mer om kursene og meld deg på her: www.landax.no/kurs