Hva er informasjonskapital?

AdobeStock 391103003 2022 Landax Nyttig lesning

Informasjonskapital er summen av en bedrifts seks interne suksessfaktorer, som bidrar til større kapitalutnyttelse og kan brukes som ledestjerner.

Hva er ISMS?

AdobeStock 395432021 2022 Landax Nyttig lesning

ISMS er et styringssystem for informasjonssikkerhet, og er en forkortelse for det engelske begrepet «Information Security Management System».

Hvilket styringssystem skal jeg velge?

AdobeStock 434086436 2022 Landax Nyttig lesning

Straks en nyoppstartet bedrift må involvere andre interesseparter er det fornuftig å gå til anskaffelse av et styringssystem for å få full kontroll fra start.

Landax blir en del av Ørn Software

Orn Landax v3 2022 Landax Nyttig lesning

Landax har i dag signert avtale om å bli en del av Ørn Software, som er et av Norges ledende programvareselskap innen FDV, industrielt vedlikehold og energioptimalisering.

De seks kapitaler

AdobeStock 234296386 2022 Torleif Bratlie Nyttig lesning

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav et innblikk i hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler. I løpet av de siste tjue årene har Bratlie bistått med implementering av ledelsesverktøy hos flere hundre virksomheter. […]

Ryggmargskompetanse

AdobeStock 333606753 2022 Torleif Bratlie Nyttig lesning

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

Dokument eller dokumentert informasjon?

AdobeStock 275353280 2022 Landax Nyttig lesning

I de nye standardene for ledelse er det flere steder beskrevet at noe skal vedlikeholdes og oppbevares som dokumentert informasjon. Hva menes med det, og hvordan skal det gjøres? Ny betegnelse I forbindelse med kvalitetsledelse er det mye informasjon som skal dokumenteres. Alt dette har visse krav på seg til layout, format, vedlikehold og oppbevaring. […]

Landax-kurs, hva kan du lære?

Til høsten kan DU melde deg på kurs med Landax! Den 29. oktober til 02. november kommer vi til å avholde en kursserie med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager, hvorav en hel dag vil handle om den nye appen! Kursserien kommer til å avholdes på Gardermoen fra mandag 29. oktober til […]

Ny personvernlovgivning

man working with a computer general data protectio P6ZHGES 2022 Torleif Bratlie Nyttig lesning

Nå har vi trådt inn i et nytt år, med nye muligheter og utfordringer. I den forbindelse tenkte jeg å skrive litt om den nye personvernforordningen som trer i kraft, og hva den medfører for deg. Skrevet med utgangspunkt i veilederen fra datatilsynet.no. I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne […]