Gunnar Holth Grusforretning AS

Landax gir Gunnar Holth Grusforretning AS god oversikt over alle lokasjoner, og hjelper til med sikker jobbanalyse og oversikt over kompetanse.

– Desto mer vi bruker Landax, desto mer nytte ser vi 

Gunnar Holth Grusforretning AS er Norges ledende stein- og grusbedrift. De er en familiebedrift som i dag drives av andre generasjon Holth. De har 35 knuseenheter fordelt over hele landet, og faste uttak hvor man kan kjøpe masser. De er rundt 130 ansatte, hvorav 120 av dem jobber ute på de ulike lokasjonene. 

Bjørn Ottar Ramstad er HMS-leder i Gunnar Holth Grusforretning AS, og bruker Landax daglig. 

Vi bruker Landax for å ha oversikt over alt fra ansatte, kompetanse og avvik, til å utføre sikker jobbanalyse. Det er kvalitetssystemet vårt og gir oss internkontroll. 

Med ansatte spredt rundt i landet, er det viktig for bedriften å kunne dele informasjon på en enkel måte. 

Vi bruker oppslagstavla veldig aktivt, slik at alle får med seg alle nyheter. Hver knuseenhet og hvert uttak har også egne nettbrett slik at de kan bruke Landax-appen på plass, som å legge inn avvik, forbedringsforslag og kunne utføre sikker jobbanalyse. I tillegg kan de alltid slå opp i dokumenter og arbeidsreglement. 

Gunnar Holth Grusforretning AS har brukt Landax i fem års tid, og bruker nær sagt alle moduler tilgjengelig. 

Det er lettere å svare på hvem vi ikke bruker, ler Ramstad. Vi bruker administrasjonsmodulen, sjekklister, oppslagstavler, oversikt over kunder, leverandører og kontaktpersoner. Vi bruker også dokumentbiblioteket veldig aktivt. Kompetansebiten er vi gode på å bruke, og avvik og forbedringer brukes daglig. 

Sikker jobbanalyse skaper bevisstgjøring 

Sikker jobbanalyse (SJA) er en modul i Landax som gir en systematisk analyse av risikoelementer knyttet til en bestemt arbeidsoppgave eller aktivitet, og bør brukes på alle oppgaver som innebærer risiko.

Sikker jobbanalyse er en veldig viktig greie for oss. Vi gjør mange risikofylte arbeidsoperasjoner i løpet av et år, og da er det såklart viktig at vi har et godt system på det. Det er viktig for meg å vite at gutta har en forutsetning for å gjøre arbeidet på en trygg måte. Jeg opplever at SJA skaper bevisstgjøring som igjen fører til færre ulykker og andre hendelser, forteller Ramstad. 

Egne dashboards for alle avdelinger 

Dashboard i Landax fungerer som egne forsider for alle brukere. Her vises de dataene brukergruppen har behov for, både i form av lister, grafer og andre digitale fremstillinger. 

Dashboardene kan enkelt tilpasses hver enkelt bruker, avdeling eller brukergruppe. 

Vi har en hel del ulike dashboard vi har satt opp, og lager dem etter hva hver enkelt avdeling har behov for. Det er veldig ulikt hva laboratoriene trenger, og hva de som jobber med maskiner og utstyr har behov for å se. Vi har også lenket opp mot andre systemer som vi bruker til for eksempel kjøretøyene våre. Vi jobber mye med dashboards, og begynner å få ganske mange, forteller han. 

Skal vi ha oversikt må vi ha et system 

Med Landax får vi god oversikt over alle ansatte, oversikt over kompetanse og avvik og forbedringer. Det gjør at vi hele tiden kan se hva som foregår ute på arbeidsplassene på en litt annen måte. Det blir lettere å få frem hva som skjer, og jobbe med å forbedre ting som dukker opp. Vi har stor nytte av Landax, og for å kunne ha en oversikt er vi nødt til å ha et sånt system, det er det ingen tvil om. Jo mer vi bruker Landax, jo mer ser vi nytten av det, sier HMS-lederen. 

Det mest nyttige med Landax, mener Ramstad, er oversikten det gir. 

Med systemer har vi kontroll på hva som skjer, og skal vi ha en bedrift gående må vi faktisk ha oversikt og struktur. Dessuten sparer det tid i form av at vi kan få fire like avvik, også kan vi løse de samtidig.

Full kontroll over de ansattes kompetanse 

I bransjen Gunnar Holth Grusforretning opererer i, stilles det krav til kursing og kompetanse hos de ansatte. Dette hjelper Landax Ramstad med å holde oversikt over. 

Jeg får full kontroll på hvem som har tatt hvilke kurs, når de utløper og hvilke kurs de trenger. Det finnes en del pålagte kurs, og med 120 ansatte må jeg ha kontroll over hvem som har, og hvem som trenger hvilken kompetanse. Selv om vi ikke anses som en kompetansebedrift, så sitter jeg på et par tusen linjer med kurs som de ansatte har bestått. Så det er godt dokumentert at vi sitter på mye god kompetanse, avslutter han.