Moelvens 3350 ansatte er fornøyde med Landax

Moelven Industrier ASA består av ca. 3350 ansatte og har 34 produksjonsselskaper, fordelt på 42 produksjonssteder i Norge og Sverige. De har også salgsapparat i flere land, som Danmark, Storbritannia, Tyskland og Kina. Moelven Industrier ASA består av tre ulike divisjoner, og fellesnevneren er at alle jobber med tre og treindustri.


Anne Cathrine Amdahl er HMS-sjef i Moelven Industrier ASA, og har ledet prosjektgruppen som har hatt ansvaret for å anskaffe og implementere Landax i hele konsernet. 

– Vi hadde behov for et felles styringssystem for HMS, kvalitet og ytre miljø. Vi gikk bredt ut i markedet for å finne et system som passet for oss. Hovedfokuset var brukervennlighet, mulighet til å bruke både PC og app og at det fungerte på flere ulike språk. Der kom Landax best ut på alle punkter, forteller Amdahl.


Anne Cathrine small 2023 Landax HMS, Kvalitetsledelse, Landax, Moelven, styringssystem

Anne Cathrine Amdahl ved Moelven Industrier ASA


Stegvis utrulling i bedriften 

Totalt skal Moelven benytte 11 av Landax sine moduler. Avtalen ble inngått i 2019, og til nå har de tatt i bruk avviksmodulen, oppgavemodulen, risikoanalyse, sikker-jobb analyse, protokoller og sjekklister. Nå jobbes det med dokumenthåndtering og samsvarsmodulen, som skal implementeres våren 2021. Etterhvert skal også krisehåndtering, varsling og prosjektmodulen på plass.

– Vi implementerer modulene stegvis i organisasjonen. Vi er nødt til å gjøre det på en smart måte, slik at det blir godt forankret ute i alle leddene når det er ca. 3350 ansatte som skal ta systemet i bruk, sier hun.


Amdahl er svært fornøyd med oppfølgingen fra Landax. 

– Vi er fortsatt midt i implementeringsfasen, og der har vi fått veldig god bistand fra Landax. Vi har en egen kontaktperson, og det er vi veldig fornøyd med. Vi er blitt godt kjent med hverandre, og han forstår raskt behovene våre. 

DSCF6030 red small 2023 Landax HMS, Kvalitetsledelse, Landax, Moelven, styringssystem


Slik løser Moelven opplæring av 3350 ansatte 

Alle de ca. 3350 ansatte i Moelven skal bruke Landax, og majoriteten av de ansatte bruker det fremst til å rapportere avvik og forbedringer

– Vi har valgt å bruke en modell som kalles «train the trainer», hvor vi har plukket ut noen superbrukere i alle selskaper, som tar den daglige oppfølgingen og de enkle spørsmålene i hver bedrift. I tillegg har vi organisert oss med systemeiere som har det overordnede ansvaret for hver divisjon. Dersom superbrukerne har ønsker eller spesielle behov meldes det til oss, forteller hun. 


Covid-19 situasjonen har gjort det vanskeligere å reise rundt til de forskjellige lokasjonene, men dette har Moelven løst med opplæring på video.

– Vi har hatt konkurranser for å fremme interessen blant de ansatte, som har fungert veldig bra. Vi er jo delt opp i tre ulike divisjoner som jobber ulikt, men der har Landax vært veldig gode på å tilpasse systemet til oss. Noen jobber ute på en byggeplass mens andre står på en saglinje, men likevel har vi fått bygget et system som passer begge deler. 


Hun synes Landax er svært enkelt å bruke, og selv om man ikke er noen dataekspert er det enkelt å gjøre tilpasninger for at systemet skal passe godt til egen bedrift. 


Positive tilbakemeldinger fra brukerne

Amdahl har merket stor forbedring etter at konsernet har begynt å ta i bruk Landax.

– Vi har alle fått en skikkelig boost rundt hensikten med å rapportere avvik. Vi har også fått et helhetlig system vi kan følge opp spesielt HMS i. Tidligere har vi brukt forskjellige systemer til oppfølging av HMS i de ulike divisjonene, men nå har vi alt i ett felles system. Dette gir oss bedre oversikt, og vi kan knytte sammen avvik med oppgaver, sjekklister og risikohendelser, sier hun. 


Også de ansatte i Moelven er fornøyde med Landax. 

– Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra brukerne, og det er veldig fint! De oppdager hvor godt alt henger sammen inne i systemet. Jeg sitter i prosjektgruppa og kjenner systemet godt, men jeg blir veldig glad når brukerne oppdager det også! 


DSCF8441 2023 Landax HMS, Kvalitetsledelse, Landax, Moelven, styringssystem


Stor økning i antallet rapporterte hendelser 

Systemet Moelven brukte tidligere, var kun til avviksrapportering. Etter god opplæring blant de ansatte opplever de en stor økning i antall rapporter. Noe som på papiret kan høres negativt ut – men i virkeligheten betyr at man kan forebygge ulykker før de skjer. 

– Vi tar ut rapporter og statistikk hver måned og ser på alt som blir rapportert. Målt mot i fjor har vi hatt en stor økning i rapporterte hendelser. Vi tror det skyldes både større kunnskap om hensikten bak rapportering og at systemet er enkelt å bruke. All forskning tilsier jo at jo flere rapporterte nestenulykker og farlige forhold man har, jo færre skader oppstår fordi man kan jobbe med dem før det skjer, sier hun. 


«Passer Landax oss, passer det alle!»

Både HMS-sjef Anne Cathrine Amdahl og de ca. 3350 ansatte i Moelven er svært fornøyde med å ha tatt i bruk Landax. 

– Landax gjør det enkelt for meg å følge opp, og gir meg en god oversikt over alle selskapene i systemet. Jeg er veldig fornøyd!


På spørsmål om hvilke andre selskaper og virksomheter hun kan anbefale Landax til, svarer hun: 

Landax passer absolutt alle bedrifter. I Moelven er vi jo spesielle fordi vi jobber med så mye forskjellig innad i samme konsern, så om det fungerer for oss, så vil det fungere for absolutt alle andre også.

DSCF8425 2023 Landax HMS, Kvalitetsledelse, Landax, Moelven, styringssystem