Remiks Miljøpark AS bruker ledelsesverktøyet Landax

Remiks bruker Landax for å ivareta prosesser, prosjekter, kunde- og leverandøroppfølging samt alle krav som følger med ISO 9001 og 14001.
Remiks AS Avfallshåndtering viser frem søppelbilene sine

Landax gir oss muligheten til å utvikle oss og gjøre selskapet bedre

Remiks Miljøpark AS er et avfallsselskap i Nord-Norge, som tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Konsernet består av Remiks Miljøpark AS, tre datterselskap og tre «barnebarn». Totalt utgjør de rundt 170 ansatte, hvor alle bruker Landax i det daglige.

 

Espen Nikolaisen er prosjektleder i Remiks Miljøpark, og en av bedriftens systemadministratorer.


– Landax er vårt ledelsessystem som vi bruker til å ivareta prosesser, prosjekter, kundeoppfølging, leverandørhåndtering og alle krav som følger med ISO-sertifiseringene 9001 og 14001, forteller han.

 

Remiks Miljøpark har Landax’ største pakke, Ultimate, som inneholder de aller fleste moduler. I det daglige bruker de alle moduler unntatt timeregistrering.  


– Landax er de ansattes møtepunkt for å finne dokumenter, arbeidsrutiner og risikovurderinger. Vi har også integrasjoner mot for eksempel sikkerhetsblad. En nyansatt skal kunne gå inn i Landax og se absolutt alle rutiner, sjekklister og viktige dokumenter tilknyttet jobben den skal gjøre, sier han.

 

Remiks AS dashboard i Landax-systemet

 

Tok tid å forstå hvor bra systemet var

Avfallsselskapet har brukt Landax siden 2012, da de startet prosessen med å bli ISO-sertifisert. De tenkte først at all data inn i systemet er god data, men det viste seg å bli for omfattende. Det tok lang tid før de innså det fulle potensialet som ligger i systemet.


I starten ble systemet for stort for oss. Vi tenkte hele tiden “mest data inn”, men tenkte ikke på hvilken data vi la inn. Vi måtte ta en ny runde på hvilken data som skulle ligge der, for de ansatte ble det for mye. Nå har vi gått tilbake til at den dataen som ligger inne, den er viktig for alle.

 

Etter at Remiks Miljøpark forstod hvilken dokumentasjon de hadde nytte av, innså de hvor godt Landax fungerte.


Vi måtte jobbe med Landax et par år før vi innså alle mulighetene systemet ga oss. Nå vet vi at vi kan gjøre absolutt alle endringer vi måtte ønske. Det er det aller beste med systemet, at vi systemadministratorer har alle muligheter. I tillegg til integrasjonsmulighetene mot andre systemer, forteller han.

 

Nikolaisen mener man må bruke Landax mye for å forstå hvor bra det fungerer.


Du må bruke det masse for å innse hvor bra det er! Det er veldig avansert, men det er også det som gjør at vi får de beste mulighetene.

 

Slik bruker Remiks Miljøpark Landax

Landax brukes av både ledergruppa og alle ansatte i Remiks-konsernet.


De ansatte bruker først og fremst avviksmodulen og sine daglige rutiner og sjekklister. Siden vi er ISO-sertifisert må alt dokumenteres, og de ansatte har sine daglige oppgaver i appen som de kan signere på når alt er utført. Vernegruppa bruker også appen på sine runder, og tar bilder og registrerer informasjon med telefonen.

 

Også Sikker jobbanalyse (SJA) brukes mye av de ansatte. Det skrives rundt 2000 avvik i året, og de belønner hvert år den ansatte som kommer med de beste forbedringsforslagene.


Det er viktig å motivere alle ansatte til å gjøre en god innsats i systemet og gi oss gode forbedringsforslag, sier han.

 

Nikolaisen setter særlig pris på hierarki-systemet, og at det er enkelt å styre tilganger.


– Vi har nedskalert dashbordet for de ansatte for at det skal være lavterskel, og jo høyere opp i systemet du kommer jo mer ser du av informasjon. Vi har også noen dashbord for dem som ønsker mye info, og kan også lage egne dashbord basert på den dataen personen ønsker å se.

 

Ledergruppa i Remiks Miljøpark bruker Landax hyppig i forbindelse med ledermøter og oppgaver.


– Det er veldig gode funksjoner for protokollføring, og vi kan styre tilganger uavhengig av om saker er hemmelige eller offentlige. Ledergruppa bruker det til å føre møtereferat, men også til innkjøp. Innovasjon og utviklingsavdelingen bruker prosjektmodulen mye for å ivareta prosjekter på en god måte, forteller han.

 

Remiks avfallshåndtering tømmer søppel med kranbilen The Boss

 

Landax er en støtte i beredskap

Remiks Miljøpark er underlagt den nye paragrafen om industrivern, og har en egen beredskapsgruppe. Her brukes Landax’ moduler for beredskap og varsling.


Tidligere har vi bare brukt dem under øvelser, men i mars fikk vi brukt dem når covid-19 kom, da vi trengte å sette en redningsstab. Vi trykket på en knapp og de riktige menneskene fikk innkalling på e-post og sms med informasjon om møteplass og saksliste. Når den alarmen går, er det bare å slippe alt vi har i henda.

 

Landax gir oss muligheten til å utvikle oss

Nikolaisen forteller at selskapet kontinuerlig jobber med forbedringsprosesser, og Landax hjelper dem godt på veien.


– Per i dag gir Landax oss muligheten til å utvikle oss, til å holde på med kontinuerlig forbedring og gjøre selskapet bedre. Vi får ivaretatt alle utfordringer vi har, som blir plottet inn i systemet, forteller han.

 

På spørsmål om hva Nikolaisen er mest fornøyd med, nevner han Landax’ gründer og daglig leder.


Jeg har vært på flere kurs med Torleif Bratlie, og hvis det er noe jeg er spesielt fornøyd med så er det han. Når vi har støtt på noe som systemet ikke håndterer, så har han tilpasset systemet og fikset noe som ikke eksisterer engang. Det har hjulpet oss veldig.

 

Nikolaisen har ett eneste forbedringsønske når det gjelder Landax.


Vi ønsker oss bedre grafikk. Men vi vet det jobbes med. Det aller viktigste er jo at det fungerer, men bedre grafikk kunne gjort det mer pedagogisk. Men så lenge vi vet at sakene vi sender inn jobbes med, er vi fornøyde!

 

Nikolaisens råd til nye brukere av Landax

Det er lurt å tenke nøye gjennom hva man ønsker før man skaffer et styringssystem, man må bestemme seg for hva man ønsker å oppnå. Det kan være lurt å få tatt en titt på andre selskapers systemer, og se om det kan passe for en selv. Det er også lurt å tenke på om man ønsker å tilpasse det selv til sin egen bedrift, eller få hjelp til alle tilpasninger.

 

Nikolaisen mener Landax passer for så godt som alle virksomheter. Jeg kan anbefale Landax til alle bedrifter, men det er kanskje ikke nødvendig for et lite enkeltmannsforetak. Selv om vår minste bedrift med fire ansatte også har god nytte av Landax, men nå følger også de resten av organisasjonens rutiner og prosesser, avslutter han.