Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her er vil også være til stede i Landax APP.
Styringssystem for smittevern og internkontroll

Vi foreslår et Dashboard med innhold som vist over. Dette kan du benytte som mal. Du kan benytte dette som en «tegning» for den varianten du selv ønsker, eller du kan kjøpe en «installasjon» gjort av Landax for kroner 1600,- + mva.

Du må også registrere en type i avviksmodulen som heter «Smittevernsaker».
Under denne foreslår vi kategorier og fokus som følger:

Adferd (kategori-nivå)

 • Manglende håndvask (fokus nivå)
 • Uønsket nærkontakt
 • Ubetenksomhet
 • Annet

Sykdom

 1. Smittet
 2. Feber
 3. Luftveissymptomer
 4. Andre symptomer
 5. Annet

Renhold

 1. Mangelfull rengjøring
 2. Mangelfull tilrettelegging
 3. Annet

Romforhold

 1. Uegnede skifteforhold
 2. Uegnede spiseforhold
 3. Uegnede kontorforhold
 4. Uegnede møteroms-forhold
 5. Mangelfull eller feil skilting
 6. Annet

Mat

 1. Feil utstyr
 2. Feil bruk av utstyr
 3. Manglende hygiene
 4. Annet

Positiv observasjon

Denne strukturen kan forenkles. Om du ønsker at vi skal sette den opp for deg, så kan vi utføre dette for NOK 1600,- + mva. Send en e-post til salg@landax.no om du ønsker at en slik avviksstruktur og et slikt Dashboard legges inn. Den blir da liggende nederst i typelisten.

Dashboard vil bli tilgjengelig i listen over Dashboard, og du kan lage en knapp fra hvilke som helst av dine andre Dashboard for å nå denne. Du kan også ha den som hoveddashboard – om du vurdere det som hensiktsmessig en tidsperiode.