I Disse Koronatider

Mange ansatte hos våre kunder vil nå få bedre tid i hverdagen. Det passer kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden, egne kvalitets-prosesser?

Hva gjør Landax i en tid som denne? Jo, vi kan gjøre mye. Vi kan drive opplæring over fjernskjerm. Vi kan drive innholdsproduksjon. Vi kan arbeide med egen kvalitet. Vi kan også drive ordinært salgsarbeid og levere til nye kunder.

Alle ansatte i Landax velger å ha optimisme i front, både på vegne av seg selv og sine kunder. Vi ser jo for eksempel at man nå begynner å få virus-utbruddet under kontroll i Kina og Sør-Korea, og vi kan derfor se frem til et tidspunkt hvor det samme kan sies om Norge.

Mange ansatte hos våre kunder vil i mellomtiden ha bedre tid i hverdagen, og da passer det kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden; egne kvalitets-prosesser? De aller fleste har behov for kontinuerlig forbedring av driften sin, av sin HMS osv. Det er mulig Landax, i dialog med eksisterende og potensielle kunder, har en ekstra god anledning til å bidra på nettopp dette området.

Landax fjernkurs

Dersom du ønsker 2-timers fjernkurs, så har vi nå en timepris på kroner 950,- + mva. i Korona-perioden (med en minstetid på 2 timer). Ved dette så kan vi holde aktiviteter i gang også på områder som har med kvalitet og HMS å gjøre. Om du vil drøfte dette, så send en e-post til salg@landax.no

AdobeStock 206574439 2023 Landax covid19, etikk, HR, korona, Kvalitet, Ledelse, moral, system, verdi, virus

Etikk og moral

Et lite virus kan sette en hel klode nærmest ut av spill. Selv om viruset representerer noe på influensanivå hva sykdomsforløpets alvorlighetsgrad angår, så dreier det hele seg om mer enn statistikk. Flere i utsatte grupper dør også av vanlig influensa, men det er under noe mer kontrollerte former, da vi har tilgang til bl.a. vaksiner. Korona-viruset har vi ikke den samme kontrollen på, og spredningsfaren er stor.

Om hele samfunnet lar seg smitte, så kan de eldre og de i utsatte grupper bli betraktet som et offer for de unge og spreke. Så selv om de unge og spreke altså vil kunne overleve dette på omtrent samme nivå som en vanlig influensa, så kan de i prosessen muligens forårsake dødsfall ved å smitte svakere grupper.

Det er rett og slett etikk og moral inne i bildet her; i forhold til hvordan hver av oss innretter oss etter de regler og strukturer myndigheten bestemmer. Vi ønsker ikke å bidra til at andre dør – om det kan sies slik. Derfor sitter jeg trofast i hjemmekarantene etter å ha vært i Tyskland torsdag og fredag forrige uke.

Verdien av system

IT-bransjen er vel en av de segmenter som kan greie seg gjennom en stille tid – om det kan sies slik. IT-prosjekter og utvikling av programvare er gjerne langsiktige, og man kan arbeide fra hjemmekontor. Men også her er vi avhengig av en viss likviditet.

adobestock 168850935 2023 Landax covid19, etikk, HR, korona, Kvalitet, Ledelse, moral, system, verdi, virus

Landax sin kundegruppe er ikke av de minst økonomisk ressurssvake. De har tatt beslutninger om å investere i ordenssystemer. De har bevissthet på arbeidsprosesser. I slike tider som vi opplever nå, er det også viktig med kvalitet på HR-prosessene.

Landax vil nok derfor greie seg godt gjennom de neste par månedene, som vi regner med at dette vil vare, før normalitetskurven begynner å stige hva aktiviteter angår. Men inntil da vil vi avpasse farten etter forholdene, og utnytte den ekstra tiden til å heve kvaliteten og funksjonaliteten på produktene våre.