Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

Vi snakker vanligvis om to typer kompetanse: Formell kompetanse og realkompetanse. Førstnevnte er den kompetansen vi har som er basert på utdannelsen vår. Kompetanse kan også tilegnes gjennom erfaringer og mange år i arbeidslivet. Til sammen utgjør dette realkompetansen.

Hva er så ryggmargskompetanse?

Denne kompetansen er i utgangspunktet ikke fagorientert, men beskriver selve kompetansens art og egenskaper. Den kan defineres som:

«Opparbeidede egenskaper i et menneske som medfører en særlig god evne til å mestre og levere resultater på en naturlig og uanstrengt måte, selv på avanserte oppgaver.»

Torleif Bratlie, daglig leder i Landax AS

KJOPTshutterstock_534094786
BILDE: Risikofylt aktivitet som krever ryggmargskompetanse.

En kan altså ikke tilegne seg denne kompetansen bare ved å lese seg opp på emnet – den utvikles gjennom øvelse og praktisering. Se for eksempel på et ganske enkelt tilfelle: sykling. Du kan lære deg teorien bak sykling ved å lese en beskrivelse eller se en video. Du sitter på setet, bruker føttene til å tråkke pedalene og holder styret med hendene. Det er imidlertid først når du har forsøkt flere ganger og praktisert syklingen at du faktisk behersker å sykle. Med stor interesse og trening behersker du det enda bedre, og utvikler ryggmargskompetanse.

Sånn vil det også være i en bedrift: Kompetanse kan tilegnes gjennom dokumentasjon – håndbøker, brukerveiledninger, presentasjoner, prosedyrer etc., men den viktigste kompetansen opparbeides gjennom trening og praktisering av arbeidsoppgavene gjennom lengre tid. Dette vil lønne seg:

«De bedrifter som tilrettelegger på en slik måte at de ansatte kan tilegne seg og utvikle ryggmargskompetansen mest mulig effektivt utvikler seg til bedrifter med størst konkurransekraft i næringslivet.»

Pål Widerøe, Incentra SA

Ansatte som har tilegnet seg denne kompetansen er trygge på sine evner, og gjør sine arbeidsoppgaver med treffsikkerhet, uten tidssvinn og støy. De vil i ulike situasjoner ha kapasitet til å kombinere refleksjon og rask beslutningstaking, og benytter kunnskap og tidligere erfaringer for å løse oppståtte utfordringer. De viser engasjement og interesse, øyner nye muligheter og har overskudd på jobb. De kan det de driver med!

For en leder medfører dette gjerne gode arbeidsprosesser og gode resultater, for arbeidsmiljøet betyr det godt humør og overskudd, og for kundeforhold løsningsorienterte leverandører. Med andre ord:

«Ryggmargskompetanse er den kompetansetype som er mest verdifull i en bedrift».

Pål Widerøe, Incentra SA