Grunnkurs i ledelsesstandarder, med Standard Online!

blank

Standard Online eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. De tilbyr abonnement på standarder, kurs og opplæring samt rådgivingstjenester. De har ca. 160 kurs i året, og har mye kunnskap og erfaring fra en rekke fagområder.

Landax har i flere år hatt et samarbeid med Standard Online, og er veldig begeistret for at de nå har lansert et nytt kurskonsept: 3-timers grunnkurs i ledelsesstandarder.

Kurset arrangeres som bedriftsinternt kurs, der kunden kan velge gjennomgang av én eller flere av de tre ledelsesstandardene ISO 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2015, ledelsessystemer for henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Fordeling av temaer tilpasses etter ønske fra virksomheten.

I løpet av kurset vil det gis en innføring i standarden og en gjennomgåelse av spesielle kravområder som kartlegging av interesseparter, risikokartlegging, miljøkartlegging, ledelsens gjennomgåelse og forbedringsarbeid. Målet er å gi deltakerne en grunnkompetanse om standarden og implementering i sin virksomhet.

Vi regner med dette kan være et nyttig kurs for mange av våre kunder!

For mer informasjon, ta kontakt med Standard Online ved Kjersti Bye Halvorsen på epost: kbh@standard.no eller telefon: 924 10 502.

Grunnkurs i ledelsesstandarder, med Standard Online!

blank
Kategorier