Forhandler- og produktseminar i Oslo

Vi arrangerer nå for andre gang et forhandler- og produktseminar! Dette vil være for de selskaper og personer som er interessert i å inngå et samarbeid med Landax. Samarbeidet vil gå ut på å levere tjenester innen kvalitetsarbeid, HMS-arbeid, FDV, beredskap, risiko og «Trygg mat».

Datoen for seminaret blir 01. mars 2019 på Gardermoen Airport Hoell, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen. Seminaret er gratis, og inkluderer en god lunsj.

nettverkssamling_shutterstock

Landax er i dag det mest utbredte løsningen i Norge for styring og ledelse av kvalitet, HMS, risiko og Trygg mat (HACCP) i kombinasjon. Vi har også gode og modne moduler for prosjektstyring (Prosjektmodul). Les gjerne mer om våre produkter på www.landax.no

På seminaret vil vi fokusere på hvordan Landax kan være inngangsport for deg til kunder som ønsker både styringssystem og tjenesteleveranse. Det kan være i forbindelse med en ISO-prosess, tilretteleggelse av internkontroll og HMS, eller arbeid med risikoanalysering.

Vi håper denne dagen vil gi et innblikk i de muligheter som er på salg og levering av tjenester til brukere av Landax. I dag har vi frittstående 15 konsulenter i Norge. Målet er inntil 200 konsulenter som har Landax i kofferten. Kanskje du er en av dem?

Agenda

  • Klokken 10:00 Velkommen!
  • Klokken 10:05 Systemstøtte i kvalitetsarbeid gjennom Landax. Hva betyr det i praksis?
  • Klokken 10:30 ISO-standardene og vårt samarbeid med blant annet Standard Online AS og Standard Norge. Hvilke muligheter kan det gi for deg som konsulent?
  • Klokken 11:00 Landax som styringssystem – de fem største driverne for generering av tjenester for deg som konsulent.
  • Klokken 12:00 Businessmodeller.
  • Klokken 12:30 Lunsj
  • Klokken 13:30 Trene på bruk av Landax i demobase.
  • Klokken 14:00 Hva innebærer det å levere konsulentbistand?
  • Klokken 15:00 Spørsmål og svar.

Du kan lese mer om seminaret og registrere din påmelding  her.

Hjertelig velkommen!