Vi inviterer til kurs!

Til høsten er det igjen klart for kurs med Landax! Vi håper at du har lyst å komme for noen innholdsrike dager med spennende temaer og mye læring sammen med oss.

shutterstock_378597097

Vi pleier å ha slike kurs to ganger i året. Dette har vi gode erfaringer med og vi opplever at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. I høst vil kursserien avholdes på Scandic Gardermoen fra tirsdag 31. oktober til fredag 03. november.

Temaene disse dagene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

Her har du den fulle oversikten: https://landax.no/kurs/

Tirsdag 31. oktober vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax med bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax. Les mer her.

prosses2-forste-bilde

På onsdag kommer vi til å ha en full dag med innføring i Landax Ultimate. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin. Så husk pc-en din! Les mer her.

Temaet for dag tre er risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift. Les mer her.

Den siste dagen, fredag 03. november, vil temaet være kvalitetsledelse mot sertifisering etter ISO-standarden 9001:2015. Vi vil se på risiko- og mulighetsstyring av prosesser, vurdering av interesseparter, kartlegging av interne og eksterne forhold og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette. Les mer her.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: https://landax.no/kurs/