Iran – et nytt marked for Landax?

Det var med en viss spenning jeg steg om bord på et Lufthansa-fly på vei til Iran. Det er et land med en rik historie, og er kjent som en av verdens eldste kulturnasjoner.

Landet har flere ganger gjennomgått store politiske og kulturelle omveltninger. Fra nyere tid har vi blant annet den islamske revolusjonen i 1979 – særlig betydningsfull for dagens politiske system, og Iran-Irak-krigen på 80-tallet. Det er mye å lære om dette eksotiske landet, og for en gårdbruker fra Hedmarken ville det vært utrolig spennende å reise rundt og bli kjent med historien og kulturen. Nå var det imidlertid ikke derfor jeg reiste dit. Grunnen var rett og slett at det har oppstått interesse i flere iranske bedrifter for å anskaffe Landax som styringssystem.

Iran, i areal fire ganger størrelsen til Norge, 80 millioner innbyggere, 98% muslimer, nesten selvforsynt med mat, innehaver av noen av verdens største reserver av olje og gass, storprodusent av biler – hit reiste jeg altså fredag den 19. mai for å introdusere Landax. Jeg skulle være her fram til 25. mai, en uke på reisefot med spekket agenda.

Jeg hadde ingen tid å miste, så jeg reiste rett til en adresse med to iranske selskaper som vil stå for distribusjon av Landax. Her traff jeg Ali, en trivelig mann på 71 år. Han eier og leder selskapet MIP som skal fungere som forankringspunkt for Landax i Iran.

Nå har det seg jo slik at jeg ikke kan et ord farsi, det persiske språket som snakkes i Iran. Heldigvis kunne de fleste der nede en god del engelsk. Dessuten hadde jeg knyttet forbindelse til to norsk-iranere med mye erfaring fra større oljeselskaper som var med på reisen. Aktiviteten i Iran går gjennom et annet norsk selskap som heter Sali AS. En representant for dette selskapet, Sigurd Arnesen – godt kjent med kulturen til landene rundt Persiabukta, var også med på reisen. Vi var altså en liten firkløver i dette teamet.

De to første dagene gikk med på å lære opp organisasjonen i MIP. Dag tre og fire reiste vi mange titalls mil og besøkte potensielle kunder. Et sted slapp vi ikke inn av uvisse sikkerhetsårsaker, men ellers var det fritt leide, stor interesse, stor forståelse og et veldig engasjement.

I og med min fullpakkede agenda, var mine opplevelser av landet Iran stort sett forretningsmessige. Og på det området fikk jeg et godt inntrykk. De menneskene jeg traff var effektive, handlingskraftige og viste stor forståelse for både faget kvalitet og datasystemer. Ellers fikk jeg naturligvis noen små innblikk i den hverdagslige iranske kulturen innimellom. Blant annet er alkohol strengt forbudt i landet, og var ikke å oppdrive noe offentlig sted. Som musiker liker jeg godt å spille litt musikk der jeg kommer, men på en restaurant fikk jeg ikke lov av fare for stor «vestlig påvirkning».

Så vil de fleste fornuftige næringsfolk spørre etter resultater. Jeg kan ramse de opp hva vi fikk utrettet disse dagene:

  • Opplæring hovedforhandler og distributør av Landax i Iran.
  • Besøk og god relasjon til 4 kunder.
  • Gjennomgang av diverse kontraktsforhold.
  • Gjennomgang og definering av generelle samarbeidskanaler med alle involverte.
  • En Italiener som vi traff på en restaurant – som vi kanskje vil benytte til distribusjon i Italia.
  • En polakk og en danske som bodde i Dubai som ønsket å se på løsningen vår.
  • Vi budsjetter ca. 100 solgte lisenser innen 31.12.2018.

En kan spørre seg, hvorfor begynne i et land som Iran? Det høres kanskje tilfeldig ut, og til en viss grad var det vel også det. Samtidig tror jeg industrien er ganske lik over alt innen sine respektive bransjer. Behovene er også noenlunde de samme, og alle bedriftsledere ønsker gode prosesser og gode resultater. Det gjelder like mye i Iran som i Norge. Å knytte forbindelser med Iran er dermed litt mindre spesielt enn man skulle tro. Dessuten vil nytten av aktiviteten i Iran strekke seg geografisk langt utover akkurat dette landet. Forbindelser til andre land i Midtøsten er allerede knyttet, og vi har blant annet drøftet planer om aktiviteter i Dubai.

Da blir det spennende å se hvordan Landax kan få utbredelse internasjonalt. Vi utarbeider nå en forretningsmodell i Iran som vi tror er overførbare til alle verdens land. Vi satser på å opprette regionskontorer rundt omkring i verden, et eller flere i hvert land. Disse kontorene drives av personer som har 100% regi på salg og levering. Det unike med denne modellen er at vi vil gi en prosentandel av de årlige inntektene til det foretaket som operer. Dette vil igjen si at for hvert salg som gjøres, så vil vedkommende få løpende inntekter i mange år fremover. Når dette akkumulerer seg, så kan vi snakke om en betydelig ordrereserve til enhver tid som da tilfaller de respektive regionskontorene. Antall regionskontorer vil variere fra land til land. Om du som leser dette er interessert i en slik spennende jobb, så er det bare å ta kontakt med Landax via e-post!