Vi inviterer til kurs, tirsdag 28. til fredag 31. mars!

I mars er det igjen klart for kurs med Landax! Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, og vi opplever også at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. Temaene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse og risiko, og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

shutterstock_288562100

Nå har vi i serien om «Hvordan lykkes med Landax» tatt for oss noen vesentlige områder av Landax. Så da er det på tide med kurs! Dette vil være fra tirsdag 28. til fredag 31. mars. Kurset avholdes på Scandic Gardermoen, og du kan melde deg på en eller flere dager.

Her har du den fulle oversikten: https://landax.no/kurs/

Første dag vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax, bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

På onsdag kommer vi til å ha en full dag med innføring i Landax Ultimate. Tidligere erfaring viser at dette kurset er meget nyttig både for nye kunder som trenger en grundig gjennomgang av styringssystemet, og erfarne kunder som ønsker en oppfriskning. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax, og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin.

Tema for dag tre er risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk, og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift. I og med at 2015-versjonene av flere ISO-standarder er blitt mer risikobasert, vil også dette tas opp.

Den siste dagen, fredag 31. mars, vil temaet være risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse. Vi vil se på kartlegging av muligheter og konsekvenser, risiko- og mulighetsstyring av prosesser, og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: https://landax.no/kurs/

Kom gjerne med tilbakemelding på om det er noe spesielt du ønsker innføring i, eller om du har noen spørsmål, så kan vi sette av tid til dette.

Vi inviterer til kurs, tirsdag 28. til fredag 31. mars!

Kategorier