Hvordan lykkes med Landax – Oppgavemodulen

Hvordan kan du enkelt holde styr på alle oppgaver på tvers av virksomhetsområder, fagområder og vanlig drift? Finnes det noe verktøy som kan styre dette?

I en bedrifts travle hverdag er informasjonsflyten ofte stor. Det dreier seg om alt fra enkle beskjeder levert muntlig, til store utredninger om diverse prosjekter eller andre større saker. Forskjellige plattformer benyttes, og opplysninger ligger spredt.

Viktig informasjon kan dermed forsvinne på veien, og det oppstår misforståelser og utfordringer underveis. Kunnskap og gjøremål som skal memoreres og benyttes til forskjellige tider og hos forskjellige personer, blir glemt blant alt annet som skjer i bedriften.

Den optimale løsningen på dette ville være et program som samler all denne informasjonen på ett sted. Et program som hjelper deg med å huske tidsfrister og synliggjør fremdrift og ansvarlige.

Her ligger det muligheter i Landax sin oppgavemodul!

Med dette verktøyet har du faktisk alle oppgaver, både store og små, på ett sted, og du kan registrere alt du trenger av data for å fullføre oppgaven. Det er også mulig å sette opp oppstartsdashbordet ditt til å vise en oversikt over de oppgavene du selv er ansvarlig for.

Flere nyttige funksjoner er blant annet repetisjoner på oppgaver, mulighet for å dele opp i underoppgaver, og sette opp automatisk varsling for tidsfrister. Modulen er integrert i nesten alle de 20 andre modulene, hvilket vil si at du kan registrere en oppgave nesten uansett hvor du befinner deg i systemet. Her er et eksempel på et skjema for en oppgave:

oppgave2

Oppsettet bak oppgavemodulen fungerer på samme måte som for avviksmodulen (les gjerne tidligere innlegg i serien). Du setter opp grunndata på kontrollpanelet, og redigerer skjemaet med øyefunksjonen. Oppgaveportalen du ser på bildet over kan settes opp på samme måte som du setter opp et dashbord.

Dersom du ønsker å lese mer om oppgavemodulen, kan du ta en titt på våre hjemmesider www.landax.no, og på hjelpsiden.