Hvordan lykkes med Landax – prosesser!

Du har nå kommet til det punktet i prosessen at du har et styringssystem, alle de grunnleggende registreringene er på plass, og du er godt i gang med avviksbehandling. Du har med andre ord et godt utgangspunkt - og nå er du klar for å komme deg videre. Hva er neste steg?

Jeg anbefaler at du nå konsentrerer deg om å kartlegge prosessene dine. «Enhet gjør sterk» beskriver godt tankegangen bak en slik prosessorientering. Når hele bedriften har samme oppfatning av de forskjellige arbeidsprosesser, både overordnet og i nivåer under, vil det gi en felles forståelse av helheten, som ofte oppleves svært positivt.

Du lever av det du produsere og fakturerer det du produserer. Derfor er det viktig å beskrive produksjonen så konkret og enkelt som mulig. Dette kan enkelt gjøres grafisk via flytkart i Landax.

Hovedsiden med oversikt over alle prosessene kan for eksempel se slik ut:

prosess_2-bilde

Her skiller man på ledelsesprosesser, hovedprosesser og støtteprosesser, og ser på dette i forhold til kundetilfredshet.  Beskrivelsen av en spesifikk prosess kan se slik ut:

prosess

Her gir du en enkel beskrivelse av hvert ledd i prosessen, og samtidig kan du få fram hvilket ansvarsområde aktiviteten ligger under.

Kan vi da si at prosedyrenes tid er over? På dette vi jeg svare både «ja» og «nei». Tekstlig informasjon passer på instrukser og annen støttedokumentasjon, også i sjekklister. Men prosessene bør beskrives grafisk for å skape et så enkelt og konkret bilde som mulig.

En kan også i dette trinnet i innføringen av Landax benytte anledningen til å foreta en revisjon av bedriftens prosesser, og vurdere om de daglige rutinene tilfredsstiller bedriftens mål og visjoner. Er kunden alltid i fokus, legger man vekt på kvalitet i arbeidet, er det god nok kommunikasjon, har man tilstrekkelige HMS-tiltak, kan noen prosesser effektiviseres? Det er vidunderlig enkelt og liketil å kommunisere omkring dette med en illustrasjon foran seg. Jeg vil ønske lykke til med arbeidet videre.

I neste innlegg skal jeg ta for meg oppgavemodulen, en sterk modul i mange henseender, som støtter og ivaretar kvalitetskrav til internkommunikasjon og mange andre prosesser.