Hvordan lykkes med Landax?

I denne serien vil jeg forsøke å beskrive hvordan man på best mulig måte kan etablere og implementere Landax i sin bedrift.  I første innlegg vil jeg fokusere på planlegging og kommunikasjon.

Landax er et innholdsrikt, fleksibelt og kanskje for noen – et litt komplekst styringssystem. Den dekker de fleste bedrifters behov for styring på mange områder, blant annet på kvalitet, HMS og risiko, men også på for eksempel FDV og beredskap. Med et utviklingsteam som jobber aktivt på å forbedre og utvikle systemet, blir programmet stadig mer omfattende, men også brukervennlig.

De fleste bedrifter har forskjellig utgangspunkt i det de skal starte opp med et styringssystem. Noen har lang erfaring innen kvalitetssikring og styring av en bedrift generelt, og overgangen til Landax handler stort sett om teknikk og opplæring av forskjellige funksjoner. Så har vi andre bedrifter som kanskje aldri har registrert et avvik før, hatt noen form for dokumentkontroll eller langt mindre dokumentert risikovurderinger. Grunnlaget for anskaffelsen av styringssystemet er ofte kun basert på krav de har fått på seg eksternt, og man har ingen oppfatning eller formening av egne behov. At valget faller på Landax er mer eller mindre tilfeldig.

Vi forstår at disse stiller seg ganske forskjellig til situasjonen. Men første steg vil uansett utgangspunkt være god planlegging. Definer bedriftens behov, sett opp klare mål og forhold deg til realistiske milepæler. Hvorfor Landax, hvilke områder av bedriften skal dekkes, hvem skal benytte seg av systemet, hva slags tidsperspektiv har man, og ikke minst: hvordan gå fram i opplæringen av brukerne? Hva skal til for at de opplever og benytter Landax som et nyttig verktøy i sin hverdag?

Så er det viktig å være bevisst på de ansvarliges tilnærming til det hele, og innfallsvinkelen i kommunikasjon med de ansatte. Om man trår feil her, kan det være til stort hinder for implementeringen. Med en gang man begynner å fokusere på begrensninger og ulemper i stedet for muligheter, vil man sette opp bremser i overgangsfasen og sinke prosessen. Forsøk heller å gjøre overgangen så enkel og grei som mulig ved å se på alle fordelene.

Men, for all del – vi setter stor pris på forbedringsforslag! Interaksjonen mellom oss og brukerne av systemet er viktig for stadig å kunne gjøre forbedringer og tilby det kundene ønsker.

I neste del vil jeg komme mer inn på hvilke områder av systemet det er naturlig å starte med. Det vil være forslag og tips til fremgangsmåte ved oppsett av avviksskjema, grunndata og ved import av kunder og leverandører. Dette kan bli spennende lesning!