Ressurslekkasje

Ordet «lekkasje» forbinder vi ofte med trøbbel. Som regel tenker man på oljelekkasje i en bil, vannlekkasje i et hus eller noe annet som renner der det ikke skal. Skadene kan være alvorlige og omfanget stort. I overført betydning kan man snakke om lekkasje som uønsket utslipp av elementer, med negativ effekt på omgivelsene.

Lekkasjer kan også oppstå i forhold hvor mennesker er involvert. De kan i seg selv representere og forårsake lekkasjer av forskjellige typer, for eksempel svinn av tid, penger, arbeidsenergi eller kundeforhold.

Dette er det jeg kaller for ressurslekkasjer. De fleste har vel vært borti tidstyver i forskjellige sammenhenger, eksempelvis møteplagere, folk som ikke bryr seg om avvik, manglende styring, likegyldighet på ansvarsfronten, ansvarsfraskrivelse, manglende dømmekraft eller manglende kompetanse. Alt dette er med på å forårsake lekkasjer i bedriftens ressurser.

Hva kan vi gjøre for å unngå slike lekkasjer?

Jeg tror man kan hente mye på tre områder: planlegging, målstyring og bevisst holdningsarbeid. Ved planlegging driver man «tetningsarbeid» før lekkasjer oppstår. Ved målstyring oppdager man uønskede forhold underveis, og ved holdningsarbeid får man bevissthet for hva som er det beste for helheten.

Om man har en god planlegging får man altså et godt utgangspunkt for en «tett» drift. Ressursene fordeles hensiktsmessig, man har oversikt over alle bedriftens prosesser, og fastsetter mål for driften.

Det er likevel stor sannsynlighet for at det oppstår diverse hull underveis. Min erfaring med både større og mindre prosjekter, er at det nesten alltid oppstår forhold man ikke hadde grunnlag for å forutse ved planleggingen. Og slike uventede hendelser er ofte årsaken til store ressurslekkasjer. Det kan være nedsatt produktivitet, slurvete utførelser, dårlige kundeforhold, uaktsomt forbruk, feilberegninger eller mye dødtid.

Dette kan vi fange opp ved registreringer og målstyring. Man evaluerer resultatene ut ifra planleggingen og ser om dette gjenspeiler de fastsatte målene. Er det noe som ikke er som forventet kan man drive årsaksanalyse, og se hvor hullene har oppstått og forsøke å tette disse.

shutterstock_243811762.jpg

Ledelsen har naturligvis det overordnede ansvaret for at driften skal gå så tett som mulig. Men det er også nødvendig at de ansatte er bevisste på hva som er beste praksis og hva som kan føre til ressurslekkasjer i ulike former. Derfor tror jeg også holdningsarbeid er en viktig del av dette arbeidet.

Hva med deg? Har du noen metode for å forhindre ressurslekkasjer i din bedrift?